Bertrand Russell

Bertrand Russell

Bertrand Russell (Asıl adıyla Bertrand Arthur VVilliam Russell) 18 Mayıs 1872’de soylu bir ailenin oğlu olarak Trellek’de doğdu. Üç yaşında yetim kalmasından sonra, büyük annesi tarafından büyütüldü. 1890 - 1894 yılları arasında Cambridge’de matematik ve felsefe okudu. Okuldaki üstün başarısından dolayı 1895’de okul öğretim üyeliğine getirildi. 1910’da da okumuş olduğu Trinity College’de doçent oldu. Bu sıralarda logik-matematik üzerine çalışmalar yaptı ve 1910 - 1913 yılları arasında Alfred North Whitehead ile birlikte Principia mathematica adlı bir modern logik kitabı yayınladı. Savaşa karşı çıkan tavırlarıyla 1916 yılında altı ay mahkûmiyet giydi; dolayısiyle öğretim üyeliği işinden de uzaklaştırıldı. Hapishanede Introduction to Mathematical Philosophy (Matematik Felsefesine Giriş) adında bir kitap yazdı. Mahkûmiyeti sonrasında 1920’de önce Rusya’ya, oradan da Çin’e gitti. İki yıl boyunca Peking’de felsefe konferansları verdi, ingiltere’ye dönüşünden sonra çeşitli yüksek okullarda ders verdi.

Earl Bertrand Arthur VVilliam Russell 2 Şubat 1970’de Galler’de Plas Penrhyn’de öldü

Önemli Eserleri:

The Problems of Philosophy 1912 (Felsefenin Sorunları)

An Introduction to Mathematical Philosophy 1919 (Matematik Felsefesine Giriş)

The ABC of Relativity 1925 (Relativi Teorisinin ABC’si)

Our Knovvledge of the External VVorld 1926

Marriage and Morals 1929 (Evlilik ve Moral)

The Scientific Outlook 1931

History of VVestern Philosophy 1946 (Batı Felsefesi)

New Hopes for a Changing VVorld 1952 (Dünyamız için Yeni Umut)

My Philosophical Development 1959 (Felsefe. Düşüncemin Gelişimi)

Common Sense and Nuclear VVarfare 1959

VVhy I am not a Christian 1963 (Niçin Hıristiyan Değilim)