Basiretçi Ali Efendi

Basiretçi Ali Efendi

(1845-1910): Gazeteci, yazar. İstanbul’da doğdu. Basiret adıyla yayınladığı gazetesiyle tanınır. 1869-1878 yıllarında yayınını sürdüren Basiret’te devrin ünlü kalemleri yazdılar. Prusya’yı tutan yayınlarından dolayı Almanya’ya davet edildi ve Kral Bismarck kendisini bir baskı makinesiyle ödüllendirdi. Basiret’in yanında 1974’te Kahkaha adlı bir mizah dergisi de çıkardı. Ancak bir yazıdan dolayı üç ay hapis yattı. Ali Suavi’nin Çırağan Vak’asından sonra Basiret kapatıldı, Ali Efendi de Kudüs’e sürüldü. 1876’da, Meşrutiyetten sonra affedilerek İstanbul’a dönü. Gazetesini tekrar çıkardıysa da başarılı olamadı. Almanya’ya gitti.

Eserleri: Yıldız’ın Hatası, Devlet-i Aliye ve Rusya Muharebesi (1908), İstanbul’da Yarım Asırlık Vakayi-i Mühimme (1909; Yeni yayınları: İstanbul’da Elli Yıllık Önemli Olaylar, 1976; Nuri Sağlam, İstanbul’da Yarım Asırlık Vekayi-i Mühimme, 1997), İstanbul Mektupları (Nuri Sağlam, 2002).