Bahadır Ahmet Şah

Bahadır Ahmet Şah

Hint-Türk imparatoru (? 1725-? 1775). Muhammet Şah’ın oğlu olan Bahadır Ahmet Şah, tahta çıkınca (1748) yönetimi veziri Safder Ceng’e bıraktı. Safder Ceng’i görevden uzaklaştırınca vezirliğe getirdiği İmad ül-Mülk Gaziettin Han tarafından tahttan indirilerek (1754), gözlerine mil çekildi.