Azim Öztürk

Azim Öztürk

1963 yılında doğdu. 1989 yılında mezun olduğu Çukurova Üniversitesi’nde aynı yıl fakültenin ’Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik görevine başladı. 1993’de 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Mahalli İdareler ve Büyükşehİr Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu üyesi olarak çalıştı. 1994’de ’Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanma Sürecinde Karşılaşılan Yönetim Sorunlarının İncelenmesi ve Bir Model Önerisi’ tezi ile doktor oldu. 1996’da ’Başbakanlık Yönetim Danışmanı’ olarak görev yaptı ve ’Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bir Model Tasarımı’ çalışmalarına katıldı. ABD, New York, Syracuse Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak Yerel Yönetimler konusunda çalışmalarda bulundu. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve 6 kitabı bulunmaktadır. 2004 Mart’ında ilk kez, 2009 Mart’ında ikinci kez Seyhan Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.