Aykut Edibali

Aykut Edibali

13 Nisan 1942 tarihinde Afyon Sandıklı’da doğdu. Afyon Dumlupınar İlkolulu (1953 ) Afyon Ortaokulu( 1956), Afyon Lisesi (1959), İÜ Hukuk Fakultesi (1963) mezunu. 1967 de Yavuz Aslan Argun, Kemal Yaman arkadaşlarıyla birlikte MBD kurarak bu derneğin çevresinde gelişen fikir ve gençlik hareketlerinin öncülüğünü yaptı. Bu idealistler, devlete bağlılıkları güçlü Mehmet Emin Alptekin, Ömer Öztürkmen, İrfan Atagün’ün ve devrin Türkçüleri tarafından yönetilen Milliyetçiler Derneği ile Aydınlar Ocağı’nın telkinlerine muhatap oluyorlar; Ziya Uygur gibi devrin Türk-İslamcıları’ndan özel dersler alıyorlardı. 1970 de Otağ Yayınevi ve tesislerini kurdu. 3 Şubat 1970 de YMM dergisini çıkardı. Dergi 16 sayfa, büyük boy, ön kapak sayfası renkli ve resimliydi. Tirajı 12-20 bin arasında değişti. Kadro elemanları tarafından dağıtılıyordu. Büyük şehirlerin işlek merkezlerinde de slogan ve vurdulu anlatımıyla adeta gösteriyi andırır bir şekilde Dergi tanıtım ekipleri tarafından satışlar yapılıyordu. MM nin sadece askeri başarı ile sınırlı kaldığını ve Millet’in fikri, siyasi, sosyal, ekenomik ve kültürel alanlarda yeniden bağımsızlığının ve kurtuluşunun sağlanması gerekiyordu. Millet Düşmanlarının hile ve planları deşifre edilecekti. Hareketin dokrini İlmi Sağ, fikri ve siyasi kimliği İnkılap İlmi, metod ve stratejisi ise Yeniden MM Stretejsisi idi. Dünyadaki ideolojik çatışmalar ikiye bölünüp Komunizm ve Kapitalizm gibi insan fıtratına uymayan tüm anlayışlar sol ideoloji, insan fıtratına uygun ve yaratıcının bildirimlerine uyanlarda Sağ ideoloji’dir. İslam ve küfür kullanılmaz. Inkılap ilmi’nde türkitedeki hakim ideolojinin Judeo-Grek menşeli Kapitalist sistem olduğu belitrilir. Hazırladığı Buhranlarımız teksir notları YMM kadrolarına hareketin fikri ve siyasi hedefleri konusunda genel bir çerçeve veriyordu. Her hafta yazdığı başyazılar, güncel ideolojik muhtevası ile günden oluşturuyordu. Kadroların haftalık eğitim proğramlarında belirleyici bir role sahipti. Dergi’nin 2.sayısında Milli Kültürün Lügatçesi başlığı altında Nesefi’nin Akaidi tanıtılır. Yine 2.sayıda Edibali "İslam’ın Peygamberinin takip ettiği mücadele stratejisinin incelenmesiyle tamamlanmadıkça havada kalır" diye yazar. Zekai Konrapa’nın Siyer’i hareketin eğitim metinlerinden olur. 14.sayının Başyazısı: Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe. 4 Nisan 1970 de MB tarafından Konya’da düzenlenen "Milli Mücadele Mitingi"nde "Yaşasın Milli Devlet" "Yaşasın Milli Ordu" diye bağırılır. 17.sayıda şöyle yazar: "Bize intikal eden bilgilere göre eski Türkler maddeci değildiler, ruhun ölümsüzlüğüne, kainatı yoktan vareden Ulu Allah’ın varlığına inanıyorlardı. Hatırlanmalıdır ki eski Türklerin politesit olduğu yolunda allanıp pullanan hurafe ciddi bir tetkike dayanabilecek kudrette değildir." Dergi’nin 25. sayısında Türkiye’deki Millet’in ittifaklar kurması gerektiğini, ilk ittifak’ın da islam ülkeleri’yle oluşturulması lazım geldiğini; ancak bu ittifak’ın Türkiye’ye fazla bir kazanç sağlamayacağını belirtti. Ve en önemli ittifakın Kapitaist ABD ile kurulması gerektiğini belirtti. 28.sayıda " Dünyada ebedi dostluklar bulunmadığı haklı olarak söylenmiştir. İslam Dünyası’nı teşkil eden milletlerin, başlarındaki yahudi uşağı idarecileri alaşağı etmeleri şartıyla, Türkiye tabii müttefiklerini bulacaktır. Ancak Müslüman Milletlerin teknik geriliği düşünülecek olursa, bu ittifakın da kafi kudreti temin etmeyeceği açıktır. Ve başka müttefikler bulmak zaruret olacaktır. Dünyanın bugünkü şartları karşısında bu, Amerika’dan başkası değildir." 44. sayının kapağında Kurtuluş İslam’da yazar. 52.sayı Devletimizin Milliliğini Korumalıyız. 1971 12 Mart darbesi Necmettin Erişen’in Başkanı olduğu MB ni kapattı. kapattı. [5] A. Edibalinin yazıp Komunist İhtilale Karşı Tedbirler Kitab’ı paşalara gönderilmiş, DGM lerin kurulması teklif edilmişti. 1971 70.Sayı: " İstihbarat fonksiyonu olmayan bir cemiyet yaşayamaz. .Bugun içinde bulunduğumuz vahim durumda bilhassa MİT in son derece verimli çalışmasına muhtacız. Bu da ancak MİT’in bünyesine sızabilmiş Millilik vasfına uymayan ajanların tasfiyesi ile mümkündür." 1972 Konya Milli Karar Mitingi. "Komünistler Kahrolsun, Ordu Millet el ele" sloganları atılır. 1973 de 3 aylık araştırma-incaleme Dergisi Gerçek ile aylık kültür-sanat, edebiyat dergisi Pınar’ı çıkardı. Gerçek’te 1974 de Halil Bayrakçı "Türk Kültürünün Sosyal İdealleri" başlıklı yazısında "Milli Devlet: Kavmin asırlar süren tekamülü ile katileşmiş şahsiyetinin temsilcisi ve kavmin maddi ve manevi hususiyetlerinin koruyucusu, geliştiricisi ve terviye edicisi olduğuna göre..."diye yazılır Mart 1975 de Yeni Ortam Gazete ve Matbacılık tesislerini satın alarak çıkardığı Bayrak Dazetesi, 4 yıl günlük yayını sürdürdükten sonra haftalık Gazete’ye dönüştü. 1976 da YMM kadroları Bursa’da AP adına bir Miting düzenlediler. 4 Ekim 1976 Konya’da Tarihi Karar Mitingi. Sloganlar: " DGM den sadece Vatan Hainleri korkar.", DGM İşçilere Değil, Komunistlere, Vatan Hainlerine ve Millet Düşmanlarına Karşı", "DGM Devlet Güvenliğinin ve Hukukun Teminatıdır", "DGM Devletin Emniyetidir", "DGM ye Karşı Çıkanlardan Millet Hesap Soracak." Sonraki yıllarda Yayıncılık, Reklamcılık, Eğitimcilik gibi çeşitli işlere, kurucu, ortak ve danışman olarak çalışmalarını sürdürdü. 1976-77 den itibaren başlayan ve YMM kadrolarının ciddi bir bölünme etkisi altına alan muhalefet hareketi.. 24 Mart 1984’te bir kısım arkadaşlarıyla beraber kurduğu Islahatçı Demokrasi Partisi (IDP)nin Genel başkanı oldu. Yayınlanmış ve baskıya hazır eserleri bulunan Aykut Edibali 20 Ekim 1991 milletvekili erken genel seçimlerinden önce partisi IDP’den istifa ederek, Refah Partisi (RP)ne geçti. 1991 milletvekili erken genel seçimlerine Kayseri’den Refah Partisi (RP) milletvekili adayı olarak katıldı. Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Daha sonra istifa ederek, Barış ve Birlik Partisini kurarak genel başkan oldu. (1992) Bu parti Millet Partisi ile birleşti ve Aykut Edibali Millet Partisi Genel Başkanlığına seçildi. Yayınladığı Gazete ve Dergilerde baş yazıları yanısıra çok sayıda araştırma ve inceleme yazısı çıktı. Eserleri: Milli Mücadele Kadrolarının Vazifeleri, Beş Çayı, Komunist İhtilale Karşı Tedbirler, Türkiye’nin Kıprıs Politikası Ne Olmalıdır, Sosyal Sistemin Temelleri, Islahatcı Demokrasi Partisi Proğramı ve Tüzüğü, 24 Ocak Kararları. Basılmamış Olanlar:İlmi Sağ, Inkılap İlmi, Milli Mücadelenin Stratejisi, Türkiye’de Vatan Bölme Faaliyetleri, Metin Toker’e Cevap