Avni Tan

Dr.Avni Tan 1891 Yılında dünyaya geldi. Bayatlı Badakoğlu Şehit Yüzbaşı İbrahim Beyin torunudur. 1912 Yılında Askeri Tıbbiyeyi bitirerek Balkan Savaşına iştirak etti. Birinci Dünya Savaşında İran, Kafkas ve Irak Cephelerinde 51. Fırka Sıhhiye Bölüğünün operatör doktorluğunu yaptı. Bir süre Askeri Tıbbiye’de hocalık yaptı. Sonraları Kastamonu, Bartın, Kayseri, Zonguldak, Kırklareli Hastanelerinde operatörlük ve baş hekimim görevlerinde bulundu. Diyarbakır ve havalisi Birinci Umumi Müfettişlik,Sağlık Müşavirliği yaptı. Millî Mücadelede Afyonkarahisar 23. Fırkanın hekimi idi. Bilâhare askerlikten ayrılarak, Afyon karahisar’da serbest hekimlik yaparken siyasete atıldı. 1950 Yılında Demokrat Parti listesinden Afyonkarahisar , milletvekilliğine seçildi ve bu görevi dört yıl sürdürdü. Daha sonra Emirdağı Sağlık Merkezi Başhekimliği görevine atandı. İstiklâl Madalyası ile taltif edilen Dr. Avni Tan, halk tarafından çok sevilen, hitabet ve ikna kabiliyeti yüksek bir insandı. Ankara Radyosunun "Köy Saati" programında üç yıl süreyle, halka yönelik eğitici konuşmalar yaptı. Dr.Avni Tan,1961 yılında Eskişehir’de vefat etti. Oğlu Dr. Mete Tan daha sonraki yıllarda babasının yolunu izleyerek TBMM’ne girdi ve Sağlık Bakanlığı da yaparak, Afyon karahisar’ın yetiştirdiği Devlet Adamları safına katıldı.