Alphonse Daudet

Alphonse Daudet

13 Mayıs 1840 tarihinde doğdu. Nimes’de, tüccarlık yapan bir ailenin oğluydu. Gençlik yıllarını avarelik içerisinde geçirdi, on beş yaşına geldiğinde ise ailesi iflas etti ve bu yüzden öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Üniversite eğitiminden vazgeçti. Bir süre, hiç hoşlanmasa da özel bir okulda yardımcı öğretmenlik görevi aldı lakin görevi, işten atılmasıyla son buldu. O yıllarda, Paris’te kendi hâlinde gazetecilik yapan ağabeyi Ernest’in yanına gitti. 

İlk şiirlerini henüz on dört yaşındayken yazmaya başladı. 

1858 yılında, “Âşık Kadınlar” isimli şiir kitabını yayımladı ve böylece edebiyat çevrelerine kendisini tanıtma fırsatı buldu. 

1860 yılında 19. yüzyıldaki Provan lehçesi ve edebiyatının canlandırılmasına öncülük eden Freeric Mistral ile tanıştı. Bu tanışma onun tutkulu, duygusal ve sanata yatkın bir Güneyli yaşam biçimine ilgi duymasını sağladı.

Yoksullukla geçen yaşamı sebebiyle, nihayetinde hayatına mal olacak bir zührevi hastalık yüzünden sağlığı bozuldu. 1862 yılında, ilk oyunu olan “Son İlah”, Paris’teki Odeon Tiyatrosu’nda sahnelendi ve büyük ses getirdi.

1868 yılında yayımladığı “Küçük Şey” adlı eserinde gençlik yıllarının ve başkente gelişinin öyküsünü anlattı. “Küçük Şey”, kendisine asıl başarısını kazandırdı. 

1869 yılında, Fransız taşrasında bir değirmende yazılan, her birine bir öykü yerleştirilmiş anı-mektuplardan oluşan “Değirmenimden Mektuplar” adlı eserini yayımladı. Eser, basıldığı yıllarda çok fazla ilgi görmemiş olsa da günümüzde onu evrensel bir kimliğe kavuşturdu. “Değirmenimden Mektuplar”, Fransa’nın  Provence yöresini sade bir dille canlandıran eğlenceli öyküler derlemesi olarak okura sunuldu. Natüralizm akımının temsilcisi olan Daudet bu öykülerinde, muziplik ve canlılık dolu olaylara yer verdi. Karikatüre yakın, güldüren bir türün kendi bölgesinde doğmasına katkıda bulundu. (Değirmenimden Mektuplar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen “100 Temel Eser Listesi”nde yer almaktadır.)

1870-1871 yıllarında gönüllü olarak Fransız-Alman Savaşı’na katıldı. Savaşta edindiği deneyimler, eserlerini gözle görünür biçimde etkiledi. Yine 1871 yılında meydana gelen Komün olayları sırasında Paris’ten kaçtı.

Yaşamının son yıllarında yakalandığı zührevi hastalık yüzünden çok acı çekti. Bu süre zarfında acılarını denetlemeyi ve böylece hafifletmenin bir yolunu bulmayı amaçladı; bu yönde eserler vermek için uğraştı, bir taraftan da Paris’in edebiyat ve müzik çevreleriyle yakın ilişkiler kurdu. 

Genç yazarların, bilhassa da Marcel Proust’un koruyucusu oldu. 

16 Aralık 1897 tarihinde, Londra ve Venedik ziyaretlerinden sonra aniden vefat etti. 

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Daudet

https://www.elipskitap.com.tr/urun/degirmenimden-mektuplar/