Ali İhsan Ulubahşi

Ali İhsan Ulubahşi

Ali İhsan Ulubahşi 1929 yılında Sandıklı’da dünyaya geldi. Afyonkarahisar Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesm girdi. Serbest Avukatlık yaparken, siyasete girdi. Adalet Partisi’nin Afyonkarahisar Teşkilâtının kuruluşunda etkili görevle, yaptı, Partinin Sandıklı İlçe Başkanlığını yürüttü. 1965 Genel Seçimlerinde aday oldu ve Milletvekili seçildi. Bundan sonraki üç Genel Seçimde de seçilen Ulubahşi, üst-üste dört dönem Afyonkarahisar’ı T.B.M.M.’nde temsil etti. Milletvekili olduğu dönemde, kim olursa olsun, bütün Afyon karahisarlı’ların sorunlarıyla meşgul olan A.İhsan Ulubahşi, çok sevildi ve takdir edildi. Tabanın kendisine duyduğu sevgi ve güven, O’nun, Parti Teşkilâtında da sevilmesine neden oldu. Üst üste A.P.Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi, Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Mecliste Anayasa Komisyonunda görev yaptı.