Aleksandra Kollontay

Aleksandra Kollontay


Alexandra Mikhaylovna Kollontai 31 Mart 1872 tarihinde Sankt Petersburg’da doğdu. 20 yaşındayken evlendi fakat 1893 yılında eşinden ayrılarak Zürih’e ekonomi eğitimi görmeye gitti.

1906 yılında Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Menşevik kolunda etkinlik gösterdi. 1917 yılında hükümette yer alan tek kadın olarak, kadınlarla ilgili ağırlıklı çalışmalar yaptı. İşçi Muhalefeti adlı muhalif kanatta yer aldı.

1926 yılında Meksika’da, 1927 yılından 1930 yılına kadar Norveç’te ve 1930 yılından 1945 yılına kadar büyük elçilik görevi yaptı. 1933 yılında kadınlar arasındaki çalışmaları için Lenin Nişanı ile, 1942 ve 1945 yıllarında da diplomatik çalışmaları için İşçi Sınıfı Kızıl Sancağı ödüllerini aldı.

Aleksandra Kollontay, 9 Mart 1952 tarihinde öldü.