A. Kamil Cihan

A. Kamil Cihan

1962 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini aynı şehirde tamamladı. 1985 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1987 yılında aynı fakültede İslam Felsefesi A.B. Dalında Araştırma görevlisi oldu. 1995 yılında doktorasını tamamladı. Halen, Erciyes Ünivertesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Felsefesi A.B.D. öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Alanı ile ilgili çeşitli tebliğ ve makaleleri olan A. Kamil Cihan’ın Prof. Dr. Hasan Şahin ile birlikte hazırladığı İslam Felsefesi Tarihi Dersleri (Kayseri 1998) adlı çalışması vardır.