Ahmet Hulisi Köymen

Ahmet Hulisi Köymen


Ahmet Hulisi Köymen, 1891 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayarak, İstanbul Hukuk Fakültesi’nden 1914 yılında mezun oldu.

Birinci Dünya Savaşı’nda Yedek Subay olarak Çanakkale ve Kafkas Cephelerinde savaşlara katıldı. Mütarekeden sonra Bursa Sorgu Hakimliğine atandı. 1922 yılında istifasını verip Bursa’da serbest avukatlığa başladı. İki kez Bursa Barosu Başkanlığı’na seçildi.

IX. Dönem seçimlerinde Demokrat Parti’den Bursa Milletvekili, 22 Mayıs 1950’de TBMM Başkan Vekilliği’ne seçildi. 22 Aralık 1950’de I. Menderes Hükümeti’nde Çalışma Bakanlığı’na atandı. 9 Mart 1951’de II. Menderes Kabinesi’nde Milli Savunma Bakanlığı’na getirildi. 10 Kasım 1952’de Bakanlıktan istifa etti.

X. ve XI. Dönemlerde de aynı partiden Bursa Milletvekilliği’ne seçildi. 1960 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke yönetimine el koymasından sonra Yassıada Yüksek Adalet Divanınca, Anayasayı çiğneme suçundan yargılanıp, beraatine karar verildi. Daha sonra siyasetle ilgilenmedi.

Ahmet Hulisi Köymen, 12 Temmuz 1965 tarihinde vefat etti.