Ahmet Fethi Paşa

Ahmet Fethi Paşa


Ahmet Fethi Paşa, 19. yüzyılda yaşamış Osmanlı askeri ve devlet adamıdır.

1830 yılında ferik (tümgeneral), 1833 yılında Viyana Büyükelçisi daha sonra müşir (mareşal) oldu. Valilik ve Paris elçiliği yaptı. Ticaret Nâzırı, Meclisi Vâlâ Reisi, Harbiye Nazırı ve Tophane Müşiri oldu.

Bütün bu çeşitli ve önemli görevleri içinde en çok Tophane Müşirliği üzerinde durulur. Bu görevi sırasında padişahın isteği üzerine Eski Eserler Koleksiyonunu (Mecma-ı Âsâr-ı Atika) toplayarak Türk müzeciliğine katkıda bulundu. Ayrıca Beykoz cam fabrikasının yönetimini de üstlenerek, Çeşm-i bülbül üretiminin yaygınlaştırılmasını sağladı.

Ahmet Fethi Paşa, 1858 yılında vefat etti.