Ahmet Aksu

1967 Osmancık’ta doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Osmancık’ta tamamladı. Yüksek tahsilini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iktisat Fakültesinde tamamladı. Üniversite tahsilini tamamlamasını takiben özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) uzman olarak 1992 yılında göreve başladı. Göreve başladığı tarihten itibaren özelleştirme İdaresine bağlı olan değişik kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği, başkan vekilliği ve başkanlık görevlerinde bulundu.