Ahmed Kalkan

Ahmed Kalkan

1955’te Kütahya’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 

1979-1983 yılları arasında Sakarya Karasu’da Edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. İki yıl Fransa'da, altı yıl da Hollanda’da cemaat çalışmaları ve serbest öğretmenlik yaptı. Avrupa’da Hicret, Tebliğ, Haksöz, Umran, Yeryüzü, Eğitim Yazıları, Berfin gibi dergilerde makaleleri yayımlandı. 

16 Ekim 2021 tarihinde vefat etti.

 

Eserleri:

Rukiyecilik ve Muskacılık

Büyü ve Muska

Koca Bir Yalan Cinlerin İnsana Musallat Olması

Gençler İçin Akaid

Sevgi, İtaat ve İsyan

Bel’am

Küfür, Kafir ve Tekfir

Hesap ve Hesaba Çekilme

Zulüm ve İstikbar

Cahiliyye

Hristiyanlık ve Yahudilik

Atalar Yolu

Daru’l Harp mi Daru’l Harap mı?

Kur’an’ın Kör Dediği Kur’an’ın Gör Dediği

Müslümanın Güzelleşmesi

Tevhid Bilinciyle Canlanmak

Melek, Cin ve Şeytan

Ecel ve Ölüm

Ansiklopedik Kur’an Kavramları ve Güncel Yansımaları