Abdürrezzak Abdi Efendi

Abdürrezzak Abdi Efendi

Türk tuluatçısı (İstanbul 1835-1914). Yoksul bir aileden olduğundan öğrenimini sürdüremeyen Abddürezzak Abdi Efendi, sahneye ilk kez Aksaray’da, kahveden bozma bir tiyatroda çıktı. Daha sonra Amerikan Tiyatrosu’nda çalıştı. Direklerarası’nda Handehâne-i Osmani adlı tiyatro kumpanyasını kurarak İstanbul’un en ünlü komiği oldu (1875-1895). Mülâzım-ı sâni rütbesiyle saraya alınarak, Muzika-i Hümayun’a girdiyse de, bir nüktesi yüzünden saraydan ayrılmak zorunda kaldı. İkinci Meşrutiyetten sonra serbest olarak çalıştı.