Abdurrahman Hıbri Efendi

Abdurrahman Hıbri Efendi

Türk tarihçisi, bilgini ve şairi (Edirne 1603-Serez 1676). İlköğrenimini Edirne’de gören Abdurrahman Hıbri Efendi, medrese öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Müderrisliklerde bulunup, Serez kadısıy- ken öldü. Başlıca yapıtları: Enis ül-Müsâmirin (Edirne tarihi ve Edirne’de yetişen ünlülerin biyografileri, 1636), Defter-i Ahbarr Tarih-i Feth-i Bağdat, Tarih-i Feth-i Revan, Riyaz ül-Arifin (hadis çevirisi), Hadâik ül- Cinan (edebiyatla ilgili).