Abdurrahman Fevzi Efendi

Abdurrahman Fevzi Efendi

Türk dilcisi (Kütahya 1802- İstanbul 1864). Harbiye’de ve idadide Arapça dersleri veren Abdurrah-man Fevzi Efendi, Türkçe’ye hiç değer verilmediği bir dönemde yaşamasına karşın, 25 yıl çalışarak (1847-1872) Türkçe’nin özelliklerini belirleyen değerli bir yapıt hazırlamıştır: Mikyas ül-Lisan ve Kıstas ül-Beyan (1942’de Ali Ulvi Elöve tarafından günümüzün diline çevrilmiştir).