Abdürrahim Muhip Efendi

Abdürrahim Muhip Efendi

Türk devlet adamı ve yazarı (İstanbul î’-ay.y. 1821). Divan Kalemi’nde yetiştirilen Abdürrahim Muhip Efendi, beylikçi kesedarlığında, beylikçilikte, nişancı rütbesiyle Paris elçiliğinde (1806), deftereminliğinde (1812) ve Tabhane nazırlığında (1819) bulundu. Paris elçiliği sırasındaki gözlemlerini, resmî yazışmalarını ve görüşmelerini topladığı KüçükSetaretnameve BüyükSetaretname adlı yapıtları, gerek dönemin Avrupa’sının bir Türk aydını tarafından betimlenmesi, gerek kapsadığı belgeler açısından önemlidir.