Abdullatif Şener

Abdullatif Şener

1954 yılında Sivas’ta doğdu. Henüz 11 yaşındayken babası Bedirhan Şener’i bir tren kazasında kaybetti. Ortaöğrenim yıllarında simit ve çekirdek satarak okul harçlığını çıkardı. 1972 yılında Sivas İmam-Hatip Okulunu birincilikle bitirdi. 1973’te Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda imam-hatiplik yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye-İktisat Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Terör olaylarının en yoğun yaşandığı dönemde üniversite öğrencisi olması, öğrenciliğini tam manasıyla yaşayamamasına neden oldu ve bu durum, içinde bir ukte olarak kaldı. Akademik kariyerine Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olan Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladı.

1978-1980 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü/Vergi Müfettişi olarak görev aldı. Maliye teorisi alanındaki doktorasını 1987’de, Gazi Üniversitesinde tamamladı ve 1990 yılında doçent oldu. Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi gibi yükseköğrenim kurumlarında öğretim üyeliği yaptı; burada kamu maliyesi, maliye politikası, vergi hukuku ve Türk vergi sistemi, iktisat tarihi, siyaset bilimi derslerini verdi. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Dekan Yardımcılığı görevinin ardından, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

1991 yılı Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi'nden Sivas Milletvekili seçilerek siyasete girdi. İlerleyen dönemlerde 19, 20, 21, 22 ve 27. Dönem Milletvekili olarak görevini ifa etti. Necmettin Erbakan'ın başkanlığında kurulan Refahyol Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görev aldı. Takip eden süreçte Grup Başkan Vekilliği, Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Başkanlık yaptı. Havuz sistemi, denk bütçe ve kaynak paketleri üzerinde çalıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK’ı kurdu. Bu dönemde memurlar, emekliler, esnaf ve çiftçilerin reel gelirleri arttı; işçilerle davul zurna ile toplu sözleşmeler yapıldı. TBMM tarihinde ilk ve tek kez, yalnızca Şener tarafından sunulan 1997 Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda baştan sona canlı yayınlandı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 2002 yılı Türkiye genel seçimleri sonrasında yeniden Sivas Milletvekili olarak göreve geldi. 2002-2007 yılları arasında, Abdullah Gül Hükûmeti ile Recep Tayyip Erdoğan Hükûmeti’nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Bu dönemde Devlet Planlama Teşkilatı, GAP İdaresi, Kalkınma Bankası, BDDK ve TMSF kendisine bağlı idi. KKTC ile ekonomik ilişkileri yürütme yetkisi de yine kendisine aitti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Bu dönemde Ulusal Ajans’ı kurdu, Erasmus vb. AB Eğitim ve Gençlik programlarını başlattı. Mortgage Kanunu, ilk stratejik plan olan Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Bankacılık Kanunu’nun yasalaştırılmasına öncülük etti.

2007 yılında yapılan genel seçimlerde aday olmadı. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türiye Partisi'ni kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde Türkiye Partisi Genel Başkanlığı’ndan istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Konya Milletvekili seçildi.

Akademik çalışmalarına ara vermedi, ulusal ve uluslarası hakemli dergilerde birçok makalesi yer aldı. 1990 yılında Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, 2007 yılında Sona Doğru Osmanlı-Osmanlı Ekonomisi ve Maliyesi Üzerine Yazılar, 2008 yılında Osmanlı Maliyesinin Şeffaflaşması adlı kitapları yayımlandı. Yine 2008 yılında Çiğdem Toker tarafından kendisiyle gerçekleştirilen nehir söyleşi, Adım da Benimle Beraber Büyüdü adıyla kitaplaştırıldı.

Uluslarası bilimsel toplantılarda birçok bildiri sundu; üniversitelerin katılımıyla gerçekleşen çeşitli televizyon programları, konferanslar ve panellerde bulundu. 08 Mart 2004 tarihinde Prag’da imzalanan “Türkiye ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Karma Ekonomik Komisyonun 3. Dönem Toplantısı Protokolü”, 6-8 Eylül 2005 tarihinde imzalanan Türkiye-Yemen Karma Komitesi 3. Dönem Toplantısı Protokolü, 26 Ekim 2005 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”, 26 Ekim 2005 tarihinde imzalan “Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Petrol ve Madenler Bakanlığı Arasındaki İkili İşbirliğine Yönelik 2005-2008 Yıllarını Kapsayan Petrol, Doğalgaz ve Maden Arama Alanları Uygulama Programı”, 21-23 Eylül tarihinde imzalanan “Türkiye-Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 6. Dönem Mutabakat Zaptı”, 8 Ağustos 2003 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Gümrük Birliği Çerçeve Anlaşması”, 23 Haziran 2004 tarihinde imzalanan “Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Yeni Dönemin Vizyonuna Uyumlaştırılmış Ekonomi ve Mali Düzenlemeler Programı”, 4 Haziran 2005 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Ekonomik ve Mali İş Birliği Prokolü’ne Ek Protokol” gibi birçok ulusal ve uluslararası projede aktif rol oynadı.

Hayatındaki dönüm noktalarından birini: “Akademisyen olmak için mirasyedi olmak gerekir.” düşüncesi olarak belirledi. Siyasi hayatında 28 Şubat sürecinin, Susurluk kazasının, parti kapatma davalarına şahit oldu.

Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Şener, evli ve dört çocuk babasıdır.

Uluslararası Kurum ve Kuruluş Üyelikleri:

AB Eğitim ve Gençlik Programları Türkiye Ulusal Otoritesi, (2003-2007)

 Türkiye – Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi, (1991-1995)

Karma Ekonomik Komisyon Eş-Başkanlıkları

Türkiye – Slovenya Karma Ekonomik Komisyon Eş-Başkanı (2002-2007)

 Türkiye – Çek Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyon Eş-Başkanı (2002-2007)

 Türkiye – Yeni Zelanda Karma Ekonomik Komisyon Eş-Başkanı (2002-2007)

 Türkiye – Yemen Karma Ekonomik Komisyon Eş-Başkanı (2002-2007)

 Ulusal Kurum ve Kuruluş Üyelikleri:

TBMM Üyesi (1991-2007)-(2018)

 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Üyesi (1996-1997) – (2002-2007)

Bakanlar Kurulu Üyesi (1996-1997) – (2002-2007)

Millî Güvenlik Kurulu Üyesi (2002-2007)

Yüksek Planlama Kurulu Üyesi (1996-1997) – (2002-2007)

Para, Kredi ve Koordinasyon Kurlu Başkanı (1996-1997) – (2002-2007)

 Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi (1996-1997) – (2002-2003)

Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi (1996-1997)

 Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu Üyesi (1996-1997)

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Üyesi (1996-1997)

GAP Yüksek Kurulu Başkanı (2002-2007)

Akaryakıt Kaçakçılığı İle Mücadele Kurulu Başkanı (2006-2007)

Ekonomik ve Sosyal Konsey Üyesi (2002-2007)

E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu Başkanı (2003-2007)

Ekonomik Koordinasyon Kurulu Başkanı (2002-2007)

Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu Başkanı (2002-2007)

Vergi Sorunları Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi (2007-2013)

Kaynak: https://www.elipskitap.com.tr/yazar/abdullatif-sener/

https://www.elipskitap.com.tr/urun/neye-niye-itiraz-ettim/