Abdullah Ziya Kozanoğlu

Abdullah Ziya Kozanoğlu

1906 yılında İstanbul’da doğdu. Nişantaşı İttihat ve Terakkî Mektebinde Gazi Osman Paşa Mektebinde ve Kabataş Erkek Lisesinde okudu (1922). İstanbul Mühendislik Mektebini ve Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümünü bitirdi (1929). Bir süre Adana Belediyesinde çalıştı. Sonra Maarif Vekâleti baş mimarlığına getirildi (1932). Daha sonra müteahhitlik yaptı. İstanbul Edebiyat ve Fen fakülteleri ile Ankara Hukuk Fakültesinin mimarı Abdullah Ziya Kozanoğlu’dur. 1940-1950 yılları arasında Beşiktaş Kulübünün başkanı idi. İstanbul’da öldü. Yazı hayatına şiirle başladı. İlk şiiri ’Şairle Ekmekçi’ 1920’de Bizim Mecmua’da çıktı. Arena Tiyatrosunu kurarak kendi yazdığı oyunları sahneledi. Ayrıca resim çalışmaları da vardır. ismini asıl tarihî romanlarıyla duyurdu. Kozanoğlu, gençlerin severek okuduğu konularını Türk tarihinden seçtiği romanlar yayınlamıştır. 29 Mart 1966 yılında öldü. Romanları: Kızıl Tuğ (1927), Seyyid Battal (1929), Boğaç Han (Tahsin Demiray ile birlikte, 1929), Kanlıoğlu Kanturalı (1929), Boz Aygırlı (1929), Kara Çoban (1929), Küçük Korsan (1930), Kurtlar (1935), Küçük Kahraman (1935), Gültekin (1928), Orhun Barkı Kahramanı (1936), Küçük Uçman (T. Demiray ile birlikte, 1936), Kuş Adamın Maceraları (T. Demiray ile birlikte, 1938), Atlı Han (1942), Kozanoğlu (1943), Lâle Devrinde Patronalılar Saltanatı (1943), Malkoçoğlu (1943), Savcı Bey (1944), Kolsuz Kahraman (1945), Battal Gazi (1946), Türk Korsanları (1948), Seydi Ali Reis (1951), Dağlar Delisi (1952), Fâtih Feneri (1952), Sencivanoğlu (1957), Hilâl ve Salip (1961), Alangoya’nın Ölümü (1962), Altın Saçlı Kız (1962), Cengiz Han’ın Hazineleri (1962), Hülâgû’nun Gözdesi (1962), Kız Kulesi Kahramanı (1962), Tibet Canavarı (1962), Ağahan’ın Yüzüğü (1963), Altın Hançer (1963), Bozkurt’un İntikamı (1963), Kızıl Kadırga (1963), Arena Kraliçesi (1964), Sarı Benizli Adam (1964), Kubilay Han’ın Gelini (Hâl tercümesiyle birlikte, 1965). Oyunları: Kozanoğlu (1928), Tavşan Başı (1944), Tokat (1948), Sezar ve Kleopatra (1948). Keloğlan’ın Hatıratı (1928) bir başka eseridir.