Abdullah Güler

Abdullah Güler

Abdullah Güler 1894 tarihinde Sandıklı’da dünyaya geldi. Çok partili siyasal hayata geçilirken, Demokrat Parti’nin, Sandıklı ilçe teşkilâtının kuruluşunda görev aldı. 1950 Genel seçimlerine bu parti listesinde katıldı ve Afyonkarahisar Milletvekili seçilerek TBMM’ne girdi. Bir dönem, 1954 yılma kadar Milletvekilliği de¬vam etti ve tekrar seçilemedi. Milletvekilliği sırasında Ziraat Komisyonunda yer alarak, uygulamadan gelen bir kişi gözüyle, yol gösterici faaliyetleri oldu. Milletvekilliğinin sona ermesinden sonra. Merkez Bankası’nın Denetleme Kurulu Üyeliğine getirildi ve bir süre de bu görevi yürüttü. Abdullah Güler, 1978 yılında vefa etti.