Abdullah Bin Ced

Abdullah Bin Ced

Abdullah Bin El-Cedd Bin Kays El-Ensârî. Kaynaklarda Bedir ve Uhud savaşlarına katıldığı zikredilmekte, ancak ölüm tarihi hakkında bilgi verilmemektedir. Hazrec kabilesinin Benî Selime koluna mensup olan Abdullah, Muâz Bin Cebel’in kardeşidir. Ced Bin Kays birçok gazveye katılmakla birlikte münafıklardan kabul edilirdi. Tebük gazvesine gitmek istememiş, Rum kadınlarını görünce dayanamayacağını ileri sürerek Hz. Peygamber’den izin istemiştir. Babasının bu durumuna çok üzülen Abdullah, onun ileri sürdüğü mazeretlerin geçersiz olduğunu ve asıl münafıklığı sebebiyle bu şekilde davrandığını kendisine söylemekten çekinmemiş, ayrıca aleyhine Kur’an ayetlerinin nazil olabileceğini ifade etmiştir. Gerçekten sefere katılmayan münafıklar hakkında daha sonra ayetler nazil olmuştur (Tevbe 9/9, 49, 81, 82). Ancak. Hz. Osman devrine kadar yaşayan Ced Bin Kays’ın sonradan tövbe edip samimi bir Müslüman olduğuna dair rivayetler de vardır.