Abdullah Bin Büdeyl

Abdullah Bin Büdeyl

Abdullah Bin Büdeyi Bin Verkâ’ El-Huzâî. Huzâa kabilesinin son reisi olup Mekke fethi sırasında veya fetihten önce Müslüman olduğu rivayet edilmektedir. Huneyn, Tâif ve Tebük seferlerine katıldı. Halife Osman devrinde Abdullah Bin Âmir ile birlikte İsfahan halkıyla anlaşma yaptı. Sıffîn Savaşı’nda Hz. Ali taraftarı olarak sağ kanattaki piyadelere kumanda etti ve tesirli konuşmasıyla taraftarlarına cesaret verdi. Bir ara Muaviye’nin çadırına kadar sokulduysa da etrafı sarılarak öldürüldü. Savaştan sonra kendisini Şamlılardan tanıyan çıkmayınca, cesaret ve kahramanlığına hayran kalmış olan Muaviye bizzat gelerek Abdullah’ı teşhis etti ve “Huzâalıların erkekleri bir yana, kadınları bile fırsat bulsa bizimle savaşmaktan geri kalmaz.” demek suretiyle takdir duygularını ifade etti.