Abdi

Türk divan şairi (XV. yy.). Yaşamı üstüne yeterli bilgi bulunmayan Abdi, Camasbname adlı yapıtı Farsça’dan çevirerek Murat ll’ye sunmuştur (1429¬1430). 4 877 beyitlik Camasbname’nin ’ konusu, Şahmaran adlı halk öyküsünün aynıdır. Türk dili tarihi açısından önem taşıyan yapıt, basılmamıştır.