Abayhanlan

Abayhanlan Nasu, (Duvut, 1927)

Duvut köyünde doan Osman olu Nasu Abayhan, 1968 ylnda Karaçay-Çerkes Ö.C. Eitim Enstitüsünden mezun olmu-tur. 1954 ylndan itibaren edebiyat çal-malarna ba-layan Nasu Abayhan’n -iirleri genellikle çocuklara yöneliktir. N. Abayhan’n eserleri: Çama Colga (Çkyorum Yola), Çöplev Ba (Ayçiçei Ba), Bödene (Bldrcn), Torgay (Tarlakuu)- 1989, Tayçikn Clamüklan (KüçükTayn Gözyalar).