Fazlur Rahman

Fazlur Rahman

21 Eylül 1919'da Hindistan'ın (bugünkü Pakistan'ın kuzeybatısında bulunan) Hazara şehrinde, dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini, Ders-i Nizami adlı medresede, Deobend ekolüne mensup olan babası Mevlana Şihabeddin’den aldı. 10 yaşında Kur'an'ı ezberleyen Fazlur Rahman, çağdaş eğitim de almaya başladı. Ailesi 1933 yılında Lahor kentine taşınınca üniversiteye gitti. Bir yandan da babasından aldığı özel eğitimini devam ettirdi ve 1940'ta Pencap Üniversitesi Arapça bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede yaptığı yüksek lisansını 1942 yılında tamamladı ve aynı yıl bu üniversiteye araştırma görevlisi olarak atandı. 1946’da Doktora yapmak üzere İngiltere Oxford Üniversitesine gitti. 1949’da Prof. H.A.R. Gibb danışmanlığında doktorasını bitiren Fazlur Rahman, Oxford'da Fars Medeniyeti ve İslam Felsefesi hocası olarak ders vermeye başladı. 1950’de Durham Üniversitesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Bu görevi 1958’e kadar devam etti. 1958’de Kanada’da (Montreal) McGill Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsünde doçent (associate professor) olarak göreve başladı. Klasik Yunan ve Latin dillerini felsefî ve teolojik metinleri rahatlıkla okuyabilecek düzeyde öğrendi. Ayrıca İngilizce ve Almanca biliyordu. 1961’de Pakistan Karaçi’ye dönen Fazlur Rahman, 1962’de Devlet Başkanı Eyüp Han tarafından İslami Araştırmalar Enstitüsüne önce araştırmacı sonra da müdür olarak atandı. Burada İngilizce Islamic Studies ve Urduca Fikr-o-Nazar dergilerini çıkardı. Makaleleri İslamic Studies adlı dergide yayınlandı. Bu enstitü bünyesinde çok sayıda öğrenciye dersler verdi ve onlara yurtdışına gitme imkânı sağladı. 1968’e kadar bu görevi uhdesinde taşıyan Fazlur Rahman, yoğun baskılar sonucu Pakistan’dan ayrılarak Amerika’ya gitti. Los Angeles’ta Kaliforniya Üniversitesinde bir dönem misafir profesör olarak bulunduktan sonra 1969 Eylül’ünde Chicago Üniversitesinde “İslam Düşüncesi” profesörü olarak göreve başladı. 26 Temmuz 1988 Tarihinde vefat etti.

Eserleri:

1. Avicenna's Psychology

2. Prophecy in İslam: Philosophy and Orthodoxy  (İslam’da Nübüvvet: Felsefe ve Gelenek)

3. Avicenna's De Anima (İbn Sina’nın Kitabu’n-Nefs’i) 

4. Islamic Methodology in History

5. Islam (İslam)

6. Letters of Shaikh Of Ahmad Sirhindi687 (İmam Rabbanî’nin Mektupları) 

7. The Philosophy of Molla Sadra

8. Major Themes of the Qur’an

9. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition  (İslam ve Çağdaşlık: Fikri Bir Geleneğin Değişimi)

10. Health and Medicine in the Islamic Tradition  (İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp)

11. Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism  (İslam’da İhya ve Reform: Bir İslam Fundamentalizmi İncelemesi).