Ali Kami Akyüz

Ali Kami Akyüz

2 Ocak 1872 Tarihinde Mekke’de doğdu. Hicaz mektupçusu şair Trabzonlu Mehmet Behçet Bey ve Ayşe Samiye Hanımın oğlu. İs­mail Safa’nın kardeşi, Peyami Safa’nın amcası­dır. İki yaşında an­nesini ve yedi yaşında iken de babasını kaybetti. Üç kardeş tah­sil için İstanbul’a geldi. Ali Kâmi, Tevfîk-Esma çiftinin kızı Fatma Nuriye Gü­zide (Rize 1876 - İstanbul, 24 Mart 1969) ile evlendi ve bu evlilikten Mesture Akyüz (öl. 1960), Sitare Sevin (öl. 1982), Beria.Civaoğlu (öl. 1985) ve Hatice Mutena Ören (22 Nisan 1930) isimli dört çocuğu dünyaya geldi. Fatih Rüşdiyesinde okudu. Orta öğrenimini Darüşşafakada birincilikle tamamladı (1891). Hazine-i Hassaya memur olarak atandı. İkinci Meş­rutiyetin ilanın da sicil müdürlüğü görevindeydi. Öğret­men olarak İstanbul’daki çeşitli okullarda görev yaptı. 1908’den sonra birinci sınıf şehbenderlikle Hariciyeye geçti, Birinci dünya savaşı dolayısıyla İstan­bul’da kaldı. Posta Telgraf İdare­si, Sicil ve Memurin Müdürlüklerinde çalıştı. 1920 yılında açığa alındı.  Darüşşafaka Lisesinde müdür olarak çalışmaya baş­ladı. 1939 yılına kadar bu göreve devam etti. Aynı İstanbul milletvekili seçilerek Ankara’ya yerleşti. Millet­vekilliği görevinin yanında Maarif Encümenin­de, Darüşşafaka Türk Okutma Kurulunda çalıştı. On yedi yaşında Maarif dergi­sinde çıkardı. Goethe, Gustave Flaubert, Tolstoy, Benjamin Constant’tan kitap çevirdi. Mektep, Servet-i Fünûn, Malûmat, İçtihad, Aşiyan, Resimli Gaze­te, Tanin, Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerde şiir, hikâye ve makaleleri yayımlandı. “Yangın” adlı kafiyesiz şiiri çok ilgi uyandırdı. Çıkardığı Gündüz (1936) adlı dergi, Yedi Meşale şairlerinin toplandı­ğı ve 1940 kuşağının da ilgi gösterdiği bir edebiyat dergisi oldu. Ders kitapları yazdı. Az sayıdaki şiir­leri kitap hâlinde basılamadı. 12.3.1945 tarihinde Ankara’da vefat etti.

Eserleri / Ders kitapları:

Musahabât-ı Ahlâkıyye ve Malûmât-ı Vataniyye (İlkokul 4. Sınıf, İst. 1926, 1928),

Musahabât-ı Ahlâkıyye ve Malûmât-ı Vataniyye (ilkokul 5. Sınıf, İst. 1926, 1928),

Masonluk ve Ahlâk (İst. 1926),

İçtimaiyat (Lise son sınıf, İst. 1927),

Küçük Vatandaşlara Yurd Bilgisi (İlkokul 5. Sınıf, İst. 1927),

Yurd Bilgisi (İlkokul 4. sınıf, İst. 1928),

Yurd Bilgisi (İlkokul 5. sınıf, İst. 1927/8).

Çeviri:

Werther (Goethe’den, İçtihad mecmuasında tefrika edil­dikten sonra, İst. 1913),

Adolphe (Benjamin Constant’dan),

Paul ve Virginie (J. H. Bernardin de Saint Pierre’den, İst. 1997),

Kroyçer Sonat (Tolstoy’dan ),

Kazaklar (Tolstoy’dan),

Harp ve Sulh (Tolstoy’dan).