Abdullah Bin Osman Bin Affan

Abdullah Bin Osman Bin Affan

Hz. Osman'ın, Peygamberin kızı Rukıyye'den doğan oğlu Abdullah, bulûğ çağına ermeden Peygamberi gören müslüman çocukların da sahâbî sayılacağını kabul edenlere göre sahabedendir.

Babası Osman'la annesi Rukıyye, Hz. Peygamberin tavsiyesi üzerine nübüvvetin beşinci yılı receb ayında Habeşistan'a göç ettiler. Abdullah'ın bu yolculuk sırasında dünyaya geldiği rivayet edilirse de kesin değildir. Hicretin dördüncü yılında (625-26) altı yaşında öldüğüne dair rivayet esas alınırsa, onun hicretten iki yıl önce doğmuş olması gerekir. Adını bizzat Hz. Peygamberin koyduğu rivayet edilir. Babası Hz. Osman ona nisbetle Ebû Abdullah künyesini almıştır. Yüzünü bir horozun gagalaması sonucu yüzü ve gözleri şişerek hastalandı ve bu hastalıktan kurtulamayarak öldü. Cenaze namazını Hz. Peygamber kıldırdı, babası da onu kabre koydu. Mezar taşını ise Resûlullah dikmiş ve torununun ölümünden dolayı ağlamıştır.