YAŞAM ÖYKÜLERİ

Aaron Mokoena

Aaron Mokoena

DOĞUM TARİHİ: 24 Kas 1980 DOĞUM YERİ: Boipatong UYRUK: South Africa BOY: 187 cm. KİLO: 78 Kg. MEVKİİ: Defans FORMA NUMARASI: 4 MİLLİ

Aaron Spelling

Aaron Spelling

Aaron Spelling (d.1923- ö.2006) Kariyerine daha üniversitedeyken oyun yazarı olarak başlamıştır. Mezun olup Dallas’ta birkaç oyun yönettik

Abaka

Abaka

1234’te Moğolistan’da doğdu. Babası Hülagü ile birlikte 1256’da İran’a geldi. Önce Horasan valiliğine tayin edildi. H

Abaka Han

Abaka Han

İlhanlı hükümdarı (Moğolistan 1234-Hamedan 1282). Cengiz Han’ın torunu ve İlhanlılar devletinin kurucusu Hulagu Han’ın oğlu olan Abaka

Abâpûş-i Velî

Abâpûş-i Velî

Mevlevi tarikatı şeyhlerindendir. Balı Mehmed Çelebi ve Balı Sultan olarak da tanındı. Dedesi Süleyman Sah, Sultan Veled’in kızı Mu

Abaş Hatun

Abaş Hatun

Son Salgurlu hükümdarı (öl. Salgur 1287). Salgurlu Fars atabeyi Sâcl’ın kızı olan Abaş Hatun (ya da Abiş Hatun), babasından sonra tahta

Abay İbrahim Kunanbayulı

Abay İbrahim Kunanbayulı

Abay (İbrahim) Kunanbayulı, (1845 - 1904) Kazak edebiyatının klasik şâiri, besteci, düşünce adamı. Bugünkü Doğu Kazakistan vilâyeti Ab

Abayhanlan

Abayhanlan

Abayhanlan Nasu, (Duvut, 1927) Duvut köyünde doan Osman olu Nasu Abayhan, 1968 ylnda Karaçay-Çerkes Ö.C. Eitim Enstitüsünden mezun olm

Abaza Şeyhi

Abaza Şeyhi

Bayramiye tarikatı şeyhlerinden, âlim, mutasavvıf. Kayseri’de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Bayramiyye tarikatına intisap etti.

Abba

Abba

Abba; Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog ve Anni-Frid Lyngstadden kurulu 1972-1982 yılları arasında popülerite sağlamış İsveç

Abbâd Bin Bişr

Abbâd Bin Bişr

Ebü’r-Rebî’ (Ebû Bişr) Abbâd bin Bişr bin Vakş El-Ensârî. Hz. Peygamber’in zekât memurlarından, yiğitliğiyle meşhur s

Abbâd Bin Süleyman Es-Saymerî

Abbâd Bin Süleyman Es-Saymerî

Ebû Sehl Abbâd bin Süleyman (Selmân) Es-Saymerî Basra Mutezilesi’nin önde gelen kelamcılarından. Saymera’da doğdu (İbnü

Abbâd Bin Ziyâd Bin Ebû Süfyân

Abbâd Bin Ziyâd Bin Ebû Süfyân

Emevî kumandanı. Ebû Süfyân, babası Ziyâd’ın Muâviye’ye karşı direnmesi üzerine, Basra valisi tarafından kardeşleri Ubeyd

Abbadî Ebû Mansûr

Abbadî Ebû Mansûr

Kutbüddîn Emîr Ebû Mansûr El-Muzaffer bin Ebi’l-Hüseyn Erdeşîr El-Abbâdî İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 1098’de Sinc

Abbâdî İbn Kasım

Abbâdî İbn Kasım

Şihâbüddîn Ahmed bin Kasım Es-Sebbâğ El-Abbâdî El-Mısrî. Daha çok Şafiî fıkhı ve Arap gramerine dair eserlere yazdığı şerhlerle