Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Dışişleri Bakanları

Dışişleri Bakanları kategorisindeki yaşam öyküleri

1 2 Sonraki ->

A. Coşkun Kırca Yazıcıya Gönder
27 Mart 1927 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. 1950 de Yakındoğu Siyasi Şubesinde Aday Meslek Memuru, II. Katip olarak görev yaptı ve 1951 de askerlik hizmeti nedeniyle ay...
Yaşam öyküsünün devamı
Bilal Şimşir Yazıcıya Gönder
1933 yılında doğdu. 1957 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bu fakültede Diplomasi Tarihi Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1960 senesinde Türk Dışişleri Bakanlığına geçti. Paris, Şam...
Yaşam öyküsünün devamı
Bekir Sami Kunduk Yazıcıya Gönder
Mektebi Sultani ( Galatasaray Lisesi) de okumuştur. II. Abdülhamit zamanında çeşitli memuriyetlerde bulunmuş, 1908 de İnkilabından sonra çeşitli görevlerde ve Trabzon Valiliğinde bulunmuştur. Milli Mücadele zamanında Tokat Millet Vekili Seçildi ve Tü...
Yaşam öyküsünün devamı
Şükrü Kaya Yazıcıya Gönder
Ahmet Rüştü beyin oğludur. 1882 de İstanköy'de doğmuştur. Mektebi Sultani (Galatasaray Lisesi) ve İstanbul Hukukta ve Fransa'da yüksek öğrenimini tamamlamıştır. 16 Şubat 1912 tarihinden 14 Temmuz 1913 tarihine kadar Hariciye Nezareti Umuru Ticari ...
Yaşam öyküsünün devamı
Necmettin Sadak Yazıcıya Gönder
1890 de Isparta'da doğmuştur. Sadık Şihabeddin beyin oğludur. İlk öğrenimini Edirne'de orta öğrenimini İzmir ve Konya İdadilerinde yapmış ve babasının mahkeme başkanı olarak İstanbul'a tayini üzerine Mektebi Sultani (Galatasaray) ye girmiş, 1910 da b...
Yaşam öyküsünün devamı
Osman Esim Olcay Yazıcıya Gönder
1924 İstanbul, doğumlu. Saint Joseph Lisesi ve Siyasal Bilgiler Okulu mezun oldu. 1945 de Siyaset Dairesinde Aday Meslek Memuru, III. Katip olarak görev yapmış ve aynı yıl askerlik hizmeti nedeniyle ayrıldı. 1947 de Personel Dairesinde III. Kat...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Gündüz Ökçün Yazıcıya Gönder
1935 Eskişehir doğumlu. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun oldu. Devletler Özel Hukuku, İktisat Tarihi Profesörü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve 5 inci dönem Eskişehir Milletvekili, 21.06.1977-21.07.1977 tarihleri ile 05.01.1978-12.11.1979 tari...
Yaşam öyküsünün devamı
Melih Rauf Esenbel Yazıcıya Gönder
1915'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesi mezun oldu. 1936 de Genel Sekreter Özel Kaleminde Aday Meslek Memuru olarak görev yapmış ve 1937 de askerlik hizmeti nedeniyle ayrıldı. 1938 de İktisat Dairesinde, 1939 da...
Yaşam öyküsünün devamı
Hasan Saka Yazıcıya Gönder
1885 de Trabzon'da doğmuştur. Trabzon Askeri Rüştiyesi ile Mülkiye İdadisini birincilikle bitirmiş, 1908 İnkılabından sonra Mülkiye Mektebini ikmal ile Paris'te Siyasi İlimler Mektebinde İktisat ve Maliye tahsil etmiştir. Yurda dönüşünde Mülkiye Mekt...
Yaşam öyküsünün devamı
Hillary Rodham Clinton Yazıcıya Gönder

67. Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton 26 Ekim 1947'tarihinde doğdu.

2001-2009 arasında ABD Senatosu'nda New York Eyaleti'ni temsil etti. ABD'nin 42. devlet başkanı Bill Clinton'la evli olan Hillary Rodham Clinton, 1993-2001 yı...
Yaşam öyküsünün devamı

1 2 Sonraki ->