Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9142
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Diğer

Diğer kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>

Abdullah Bin Şeddad Yazıcıya Gönder

Eski Arap toplumunda âdet olduğu üzere, yolcu ve misafirlerin ışığı görüp evine konuk olmalarını temin etmek maksadıyla geceleri ateş yaktığı için el-Hâdî ismi verilen büyük dedesi Amr'a izafetle İbnü'l-Hâdî diye de meşhurdur. Annesi Sülmâ bint...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah-ı Şirazî Yazıcıya Gönder

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Safevîler devrinde yaşamış iranlı müzehhip ve mücellittir. Nisbesinden Şirazlı olduğu anlaşılan Abdullah'ın hayatı hakkında pek az bilgi vardır. Gülistân-ı Hüner müellifi Kâdî Ahmed, onun Meşhed Hâkimi Ebü'l-Feth ...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Bin Huceyre Yazıcıya Gönder

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Emevîler zamanında Mısır Valisi Abdülazîz Bin Mervân tarafından kadı tayin edildi. Aynca hazineyi yönetme, vaaz ve irşad işlerini de üstlenen İbn Huceyre'nin bu görevler karşılığında yılda 1000 dinar maaş ald...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Bin Ka\'b el-Ensari Yazıcıya Gönder

Fakirlikleri sebebiyle Tebük seferine katılamayan sahâbîlerden biridir. İbn Hibbân tarafından el-Harrânî nisbesiyle zikredilmişse de hemen bütün kaynaklarda Benî Mazin kabilesine nisbetle el-Mâzinî diye geçer. Doğum tarihi belli değildir. Bedir...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Bin Muaviye Yazıcıya Gönder

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Mısır âlimlerinin önde gelenlerindendir. Rebîülevvel 86'da (Mart 705), Evs Bin Abdullah Bin Atıyye'den sonra Mısır kadısı oldu. Aynı zamanda şurta teşkilâtının idaresiyle de görevlendirildi. Bu uygulama ondan...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Nesib Efendi Yazıcıya Gönder

Üsküp Naibi Halil Fevzi Efendi'nin oğlu, Tırhala Kadısı Ahmed Sâdık Efendi'nin torunudur. Osküp'te doğdu. Ailesinin Liphova'ya taşınması üzerine ilk tahsilini orada Yanyalı Şeyh Ömer Efendi'nin yanında yaptı. Daha sonra Yanyalı Abdüllatif Efend...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Biraderler Yazıcıya Gönder
Türkiye'de fotoğrafçılığın kurucuları (asıl adları Vichen ve Kevork). İstanbul'da Tünel yakınlarında bir fotoğrafçı dükkânı açıp (1858), müslüman olarak, Abdullah Biraderler adı altında çalıştılar. Abdülaziz ve Abdülhamit II tarafından ressamı hazret...
Yaşam öyküsünün devamı
Adil Giray Yazıcıya Gönder
Kırım hanı (? 1617-Karinabat, Bulgaristan 1672). Babası Devlet Giray'ın yerine hanlığa getirilen (1672) Adil Giray, zorbaca yönetiminden ötürü Osmanlı hükümeti tarafından görevden alındı (1672). Sürgün edildiği Karinabat'ta öldü.
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Zübeyr Yazıcıya Gönder
Arap komutanı ve devlet adamı (Medine 622-692). Hz. Muhammed'in baba tarafından akrabası, Ebubekir'in torunu olan Abdullah Bin Zübeyr, Bizanslılara karşı Yermuk'ta savaştı (635). Amr bin As'ın ordusunda Mısır'ın fethine, Horasan seferine (651) katıld...
Yaşam öyküsünün devamı
Ara Güler Yazıcıya Gönder
Ara Güler (16 Ağustos 1928 - ), ünlü Ermeni asıllı Türk fotoğraf sanatçısı ve foto-muhabirdir. Ermeni asıllı eczacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukken sinemadan çok etkilendi, Muhsin Ertuğrul'un yanında tiyatro ve oyunculuk eğitimi al...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>