Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdallar

Abdallar kategorisindeki yaşam öyküleri

Abdal Kumral Yazıcıya Gönder
Osmanlı Devleti’nin kurutuşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri. “Kumral Abdal” adıyla da bilindi. Âşıkpaşazade’ye göre, Edebâli Osman Gazi’nin meşhur rüyasını tabir edip kendisine padişah olacağı...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdal Mehmed Yazıcıya Gönder
II. Murat devrinde Bursa ve çevresinde yaşayan Anadolu abdallarından biri. Hayatına dair kesin bilgi yoktur. Baldırzâde, Abdal Mehmed’in ölümünden sonra da kerametlerinin devam ettiğini söyleyerek onun Molla Fenârî ile ilgili bir menkıbesini...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdal Murad Yazıcıya Gönder
Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri. Güldeste sahibi Belîğ’e göre Abdal Murad, Bursa’nın fethinden önce Buhara’dan Bursa’ya gelen kırk abdaldan biridir. Bursa’nın f...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdal Musa Yazıcıya Gönder
Menkıbeleri Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili rivayetlere karışan ve Bektaşi ananesinde önemli bir yeri olan Anadolu abdallarından biri. Abdal Musa’nın gerçek şahsiyeti, tarihî diye ileri sürülen rivayetlerin menkıbe ve şahsi yorum...
Yaşam öyküsünün devamı
Kürşat Taştan Yazıcıya Gönder
1979 yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Boğazlıyan ilçesinde, ortaokul ve lise eğitimini ise Yozgat Anadolu Lisesinde tamamladı. 1997 – 2001 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Biliml...
Yaşam öyküsünün devamı
şEYMA GÜNGÖR Yazıcıya Gönder
İstanbul'da doğdu. Lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde yaptı. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi ve Yahya Kemal'in kitaplarının hazırlanışı ve yayımlanmasında edebiyat tarihçisi Nihad Sami Banarlı'nın asistanlığını yaptı. Kubbealtı Akade...
Yaşam öyküsünün devamı