Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Vezirler

Vezirler kategorisindeki yaşam öyküleri

Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi Yazıcıya Gönder
Büveyhî veziri. 915’te Şiraz’da doğdu. Daha sonra Bağdat’a giderek Muizzüddevle’nin kâtibi oldu. 963’te Dîvân-ı Nafakât’ın başkanının ölümü üzerine, Muizzüddevle tarafından İbn Fesânces ile birlikte hükûmette göre...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Abdi Paşa Yazıcıya Gönder

Osmanlı veziri, Budin eyaletinin son beylerbeyidir. Askeriyeden yetişti. 1668'de yeniçeri ağası oldu. Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşanın yanında Lehistan ve Girit seferlerine katildi; özellikle Kandiye'nin fethinde önemli hizmetlerde bulundu. 1674...
Yaşam öyküsünün devamı
Abaza Hasan Paşa Yazıcıya Gönder
Türk veziri (öl. Halep 16(59). Eşkıya Haydaroğlu Mehmet'i ortadan kaldırınca Yeni İl Türkmen ağalığına getirilen Abaza Haşan Paşa, kısa süre sonra ağalık elinden alınınca, ayaklandı (1651). İbşir Ağa ile birleşip, Eskişehir çevresini ele geçirdikten ...
Yaşam öyküsünün devamı
Abaza Mehmet Paşa Yazıcıya Gönder
Türk veziri (öl. İstanbul 1634). Canbulatoğlu Ali Paşa'nın yanında yetişen Abaza Mehmet Paşa, Can- bulatoğlu'nun Kuyucu Murat Paşa'ya yenilmesi üstüne (23 Ekim 1607), kendini bağışlatmayı başardı. Halep valiliğine (1617) getirilip, İran seferine katı...
Yaşam öyküsünün devamı
Ağa Hüseyin Paşa Yazıcıya Gönder
Türk veziri Edirne de 1776 yılında doğmuştur. Yeniçeri ocağında yetişip, Osmanlı-Rus savaşında (1806-1812) kendini gösterince zağarcıbaşılığa yükseltilen Ağa Hüseyin Paşa, Yeniçeri ağalığına getirilince (1823), yeniçeri zorbalarını ortadan kaldırarak...
Yaşam öyküsünün devamı
Cezzar Ahmet Paşa Yazıcıya Gönder
Cezzar Ahmet Paşa, Bosna'da doğdu. 23 Nisan 1804'te Akkâ'da öldü. Napoléon Bonaparte'a karşı Akkâ Kalesi'ni savunmasıyla ünlü Osmanlı veziridir. Sayda bölgesindeki çatışmaları yatıştırarak, çeyrek yüzyılı aşkın süre tam bir egemenlik kurmuştur.
...
Yaşam öyküsünün devamı
Mehmet Sait Paşa Yazıcıya Gönder
Yedisi II. Abdülhamit devrinde, ikisi II. Meşrutiyet Dönemi’nde olmak üzere toplam dokuz kere sadaret makamına gelen Mehmet Sait Paşa (Küçük Sait Paşa olarak da bilinir.), 1838 yılında Erzurum’da doğdu. Hariciye’de memur olan babas...
Yaşam öyküsünün devamı