Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İslam âlimleri

İslam âlimleri kategorisindeki yaşam öyküleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki ->

Ali Rıza Hakses Yazıcıya Gönder
Ali Rıza Hakses (1892 - 1983) Türkiye Cumhuriyetinin 9. Diyanet İşleri Başkanı olan Ali Rıza Hakses, 1892 yılında Kayseri İlinin Saraycık Köyünde doğdu. Küçük yaşta İstanbul'a gelerek ilk tahsilini ve hıfzını Üsküdarda tamamladı. Ruus...
Yaşam öyküsünün devamı
Bayezid II Yazıcıya Gönder
Bayezid II (1448 - 1512) Sultan İkinci Bayezid 3 Aralık 1448'de Dimetoka'da doğdu. Babası cihan padişahı Fatih Sultan Mehmed Han, annesi Mükrime Hatun adında bir Türk kızıdır. Uzun boylu, geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Yüz...
Yaşam öyküsünün devamı
Hocazade Mehmed Tahir Efendi Yazıcıya Gönder
1844'te doğdu. Hocazade Abdurrahman Efendi'nin iki oğlundan biridir. Eğitimini ağabeyi Abdullah Enverî Efendi'den gördü. İcazetini aldıktan sonra Servili Medrese'de ders vermeye başladı. 'Netâyiç Hâşiyesi', 'Muhtalitat Risâlesi' ve 'Kadı Mir Hâşiyesi...
Yaşam öyküsünün devamı
Yahya Efendi Yazıcıya Gönder
Yahya Efendi İstanbul’da yetişen 16. yüzyıl büyük âlim ve velilerindendir. Aslen Amasyalı olup Şamlı Ömer Efendi’nin oğludur. Babasının Trabzon’da kadılık yaptığı sırada, 1494 (h. 900) yılında dünyaya gelmiştir. Aynı günlerde, o sır...
Yaşam öyküsünün devamı
Abâpûş-i Velî Yazıcıya Gönder
Mevlevi tarikatı şeyhlerindendir. Balı Mehmed Çelebi ve Balı Sultan olarak da tanındı. Dedesi Süleyman Sah, Sultan Veled’in kızı Mutahhara Sultan ile evli olduğundan soyu Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’ye kadar ulaşır. Mevlevi dervişlerinde...
Yaşam öyküsünün devamı
Abaza Şeyhi Yazıcıya Gönder
Bayramiye tarikatı şeyhlerinden, âlim, mutasavvıf. Kayseri’de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Bayramiyye tarikatına intisap etti. Kayseri’de Hoca Vatan Zaviyesi’nde irşatla meşgul oldu. Abaza Paşa isyan edip Erzurum’dan Ka...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbâd Bin Süleyman Es-Saymerî Yazıcıya Gönder
Ebû Sehl Abbâd bin Süleyman (Selmân) Es-Saymerî Basra Mutezilesi’nin önde gelen kelamcılarından. Saymera’da doğdu (İbnü’n-Nedîm’in “El-Basrî” kaydına dayanarak Abbâd’ın Basra Saymerası’ndan olduğun...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbâdî, Ebû Asım Yazıcıya Gönder
Ebû Asim Muhammed bin Ahmed bin Muhammed El-Herevî El-Abbâdî. Şafiî fakihi. 985 yılında Herat’ta doğdu. Büyük dedesi Abbâd’a izafetle “Abbâdî” diye tanındı. Fıkıh tahsiline Herat Kadısı Ebû Mansûr El-Ezdî’nin yanı...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbadî Ebû Mansûr Yazıcıya Gönder
Kutbüddîn Emîr Ebû Mansûr El-Muzaffer bin Ebi’l-Hüseyn Erdeşîr El-Abbâdî İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 1098’de Sincâbâd’da doğdu. Babası, Gazzalî’nin de vaazlarını takip ettiği, Emir Abbâdî adıyla tanınan meşhur vaiz...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbas Halim Paşa Yazıcıya Gönder
Kahire’de doğdu. Özel hocalardan Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendikten sonra ağabeyi Said Halim ile birlikte İsviçre’ye giderek yüksek tahsilini orada tamamladı. Uzun yıllar Avrupa’da kalarak kendisini yetiştirdikten so...
Yaşam öyküsünün devamı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki ->