Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sahabeler

Sahabeler kategorisindeki yaşam öyküleri

1 2 3 Sonraki ->

Abbâd Bin Bişr Yazıcıya Gönder
Ebü’r-Rebî’ (Ebû Bişr) Abbâd bin Bişr bin Vakş El-Ensârî. Hz. Peygamber’in zekât memurlarından, yiğitliğiyle meşhur sahabe. Evs kabilesinin Eşheloğulları kolundan olan Abbâd Medine’de doğdu ve orada yaşadı. Hz. Peygamber&#...
Yaşam öyküsünün devamı
Ebü’l-Fazl El-Abbâs bin Abdülmuttalib bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî Yazıcıya Gönder
Ebü’l-Fazl El-Abbâs bin Abdülmuttalib bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî. Hz. Peygamber’in amcası. Hz. Peygamber’in doğumundan iki veya üç yıl önce dünyaya geldi. Mek¬ke’de onunla birlikte büyüdü. İlk genç¬lik yıllarından itiba...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbas Bin Mirdâs Yazıcıya Gönder
Ebü’l Heysem Abbâs Bin Mirdâs Bin Ebî Amir Es-Sülemî. Kahramanlık şiirleriyle tanınan sahabe. Bir putperest olan babasının ölümünden sonra Abbas Bin Mirdas Hz. Peygamber’e giderek Müslüman oldu. Kendi kabilesinden topladığı dokuz yüz ...
Yaşam öyküsünün devamı
Ebü’l-Fazl El-Abbas Yazıcıya Gönder
Ebü’l-Fazl El-Abbâs Bin Abdülmuttalib Bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî. Hz. Peygamber’in amcası. Hz. Peygamber’in doğumundan iki veya üç yıl önce dünyaya geldi. Mekke’de onunla birlikte büyüdü. İlk gençlik yıllarından itibare...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbas Bin Ali Bin Ebû Talib Yazıcıya Gönder
Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilen kardeşi. Sünni ve Şii kaynakların hemen hemen ittifakla naklettiklerine göre Abbas Bin Ali, Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbela’da bulundu ve orada Ehl-i beyt’e su temin ettiği için ̶...
Yaşam öyküsünün devamı
Abbas Bin Ubade Yazıcıya Gönder
Abbâs Bin Ubade Bin Nadle El-Ensârî El-Hazrecî. Hz. Peygamber’e Birinci Akabe’de biat eden on iki Medineliden biridir. İkinci Akabe’de de bulundu ve Hazreçlilere hitaben bir konuşma yaparak Resulullah’a biat etmenin, her n...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Abdullah Yazıcıya Gönder
Abdullah Bin Abdullah Übeyy Bin Selûl El-Ensârî El-Hazrecî. Medineli münafıkların reisi İbn Selûl’ün oğlu, sahabe. Asıl adı Hubâb idi. Müslüman olduktan sonra, babasının da künye olarak kullandığı bu isim için Hz. Peygamber, “Hubâb şe...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Abdilmuttalib Yazıcıya Gönder
Hz. Peygamber’in babası. Künyesi Ebû Kuşem, Ebû Muhammed veya Ebû Ahmed’dir. Kaynaklara göre Sâsânî Hükümdarı Nûşirevân’ın saltanatının yirmi dördüncü yılında doğmuştur. Aynı tarihi nakleden ve Hz. Peygamber’in söz konusu sal...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Abbas Bin Abdülmuttalib Yazıcıya Gönder
Ebü’l-Abbâs Abdullah Bin El-Abbâs Bin Abdülmuttalib El-Kureşî. Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahabe. İbn Abbas diye de meşhur olan Abdull...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Atîk Yazıcıya Gönder
Abdullah Bin Atîk El-Ensarî Adı ile anılan bir seriyyenin kumandanı olan sahabe. Medineli olduğu için El-Ensarî nisbesiyle anılan Abdullah, Hazrec kabilesindendir. Uhud Savaşı’ndan itibaren bütün savaşlara katıldı. Hz. Ebubekir’in hali...
Yaşam öyküsünün devamı

1 2 3 Sonraki ->