Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Bürokratlar

Bürokratlar kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>

Ali Osman Koca Yazıcıya Gönder
1958 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden mezun oldu. Balıkesir kaymakam adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği ...
Yaşam öyküsünün devamı
Ayşe Nazlı Ilıcak Yazıcıya Gönder
1944 yılında Ankara'da doğdu. Liseyi Notre Dame de Sion Fransız kız lisesinde okuduktan sonra, Lozan Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi'nden mezun oldu.

1969 yılında Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak'la evlendi ve eşinin gazetesinde başyaz...

Yaşam öyküsünün devamı
A.Saip DEVELİ Yazıcıya Gönder
1910’da İçel’de doğdu. Almanya’da Hannover Technishe Hochschule’de Elektrik Y. Mühendisliği öğrenimi gördü. Erkek Sanat Enstitüsü ve Erkek Teknik Öğretmen Okulunda görev yaptıktan sonra 1945 yılında Mesleki ve Teknik Öğret...
Yaşam öyküsünün devamı
Bener CORDAN Yazıcıya Gönder
(24.01.1994 / 01.11.2001 ) 1941’de Erzurum’da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 1966 yılında öğretmen olarak göreve başladı. Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü ve Erzur...
Yaşam öyküsünün devamı
Fikret Büyüksoy Yazıcıya Gönder
22 Aralık 1969 tarihinde Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum’da tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühe...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Şükrü Bey Yazıcıya Gönder
Türk devlet adamı (?-? 1877). Vezir Gürcü Mehmet Necip Paşa'nın oğlu olan Şükrü Bey (Sağır Ahmet Bey de denir), orman müdürlüğü, Posta müdürlüğü yaptı. Posta ve Telgraf idareleri birleştirilince (1871) ilk Posta ve Telgraf nazırlığına atandı ve büyük...
Yaşam öyküsünün devamı
Mehmet Nüzhet Efendi Yazıcıya Gönder
1828’de doğdu. Bazı kaynaklara göre doğum yeri Sivas, bazılarına göre de İstanbul’dur. Vefatı Sivas’tadır. Aslen Tatar veya Şimal Türklerindendir. İptidaî tahsilinden sonra bir müddet Harbiye mektebinde bulunmuş ve 1845’de Ma...
Yaşam öyküsünün devamı
Tahsin Efendi Yazıcıya Gönder
Tahsin Efendi hakkında tam bir malumat elde edilememiştir. Ancak, 1873 ve 1874 tarihli Devlet Salnameleri’nde adı yalnızca; “Tahsin Efendi: Matbuat Müdürü” olarak geçmekte ve rütbesinin “Mütemayiz” olduğu tasrih edilmekt...
Yaşam öyküsünün devamı
Mehmet Şevki Efendi Yazıcıya Gönder
1880 tarihli Devlet Salnamesinde adı Mehmet Şevki Efendi ve rütbesi mütemayiz olarak zikredilen Matbuat Müdürü Mehmet Şevki Efendi’nin ertesi sene ayni rütbeli ve fakat adı yalnız Mehmet Efendi olarak geçmekte ve hep böyle devam etmek üzere yed...
Yaşam öyküsünün devamı
Burhan Özfatura Yazıcıya Gönder
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (Mekteb-i Mülkiye) 1964 yılında bitirdi. Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir Hesap Uzmanları Grup Başkanlığı, İzmir Defterdarlığı, öğretim görevliliği, Başbakanlık Müşavirliği, Yeminli Mali ...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>