Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9145
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Bürokratlar

Bürokratlar kategorisindeki yaşam öyküleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki ->

Abdullah Macit Paşa Yazıcıya Gönder
1841’de Kütahya’da doğdu. Keçicizade İzzet Mollazade Reşat Efendi’nin oğludur. 1858’de Mektebi Harbiye İdadisi’nden mezun olmuş ve devlet adına Paris’e gönderilip 1863’te yüzbaşılık rütbesiyle Avrupa’da...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Nişancı Yazıcıya Gönder
l928’de Konya’da doğdu. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi. İlk memuriyete Konya Erkek Sanat Enstitüsünde Döküm Atölyesi Şefi olarak başladı. Bursa, Kıbrıs-Lefke Sanat Enstitüsü Müdürlüğü yaptı (1962-1966). Bakanl...
Yaşam öyküsünün devamı
Adnan Çiçek Yazıcıya Gönder
1964 yılında Niksar'da doğdu. İlkokulu Niksar'da, ortaokul ve liseyi Tokat'ta okudu. 1979 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Lisesinden, 1984 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1984-1987 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Fen...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Arifi Bey Yazıcıya Gönder
1855’te İstanbul’da doğmuştur. Harput’un Emin Hafız Oğullarından Mekkei Mükerreme Mollası Mustafa Faik Efendi’nin oğludur. Babasının memuren bulunduğu sırada Rusçuk Mektebi Rüşdiyesi’nde okuyarak şahadetnamei ilaveten d...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Nihat Dündar Yazıcıya Gönder
Dr. AHMET NİHAT DÜNDAR 15.07 1948 tarihinde ELAZIĞ ili AĞIN ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Malatya ilinin Arapkir ilçesinde, ortaokulu ise Malatya ilinde (Turan Emeksiz Lisesi ortaokul bölümü) bitirdi. 1964 yılında Ankara Polis K...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Pelit Yazıcıya Gönder
1971 yılında Adana - Pozantı’da doğdu. İlköğrenimini Pozantı’da, orta öğrenimini Adana’da, yüksek öğrenimini ise 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı. Bir müddet özel ...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Şağar Yazıcıya Gönder
1950 yılında Karabük'te doğdu. 1968 yılında Çankırı Lisesi'nden, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Tetkik Kurulu Başkanlığı'nda 1 inci mümeyyiz iken, 09.08.1973 tarihinde Teftiş Kurulu'na girdi, 06.09.19...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Taner Kışlalı Yazıcıya Gönder
Ahmet Taner Kışlalı ( 10.07.1939)- (21.10.1999) Türk siyaset bilimci, siyasetçi, köşe yazarı ve öğretim üyesi. 10 Temmuz 1939'da doğdu Tokat'ın Zile ilçesinde. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1962-63 yılları a...
Yaşam öyküsünün devamı
Ahmet Vefik Alp Yazıcıya Gönder
Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp Mesleği Mimar, kent bilimci ve yüksek mühendis Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp (d. 1948, Kadıköy, İstanbul Türk mimar, kent bilimci, yüksek mühendis ve siyasetçi. Öğrenim yaşamı 1948'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğ...
Yaşam öyküsünün devamı
Akif Tuncel Yazıcıya Gönder
1916’da Ankara’da doğdu. Yüksek Öğrenimini Belçika’da yaptı. Mesleğe Ankara Erkek Sanat Enstitüsünde başladı. Sırasıyla Bakanlıkta Şube Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği...
Yaşam öyküsünün devamı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki ->