Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Yazarlar - Şairler

Yazarlar - Şairler kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sonraki -> >>

Abdurrahim Karadeniz Yazıcıya Gönder
1965 yılında Çanakkale'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilde tamamladı. Erzurum Ata-türk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1987). Hece dergisi, Hece Yayınları ve Heceöykü dergisinin kuruluşunda b...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Adıyan Yazıcıya Gönder
1964 yılında Van'ın Muradiye ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Van'da tamamladı. Üniversiteyi kazanmasına rağmen gitmedi. Küçük yaşlardan itibaren terzilik mesleğini sürdürdü. Uzun yıllar terzilik yaptı. Van'da çıkan Hazan dergisinin kuru...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Güzel Yazıcıya Gönder
24 Haziran 1942 yılında Antalya-Manavgat'a bağlı Ahmetler köyünde doğdu. A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdi (1965). Doktorasını Viyana Üniversitesinde verdi (1973). 1974'te Hacettepe Üniversitesine geçti. 1985'de Gazi Üniversitesin Eği...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Hibrî Yazıcıya Gönder
1603 yılında Edirne'de doğdu. İlköğrenimini doğduğu şehirde, medrese öğrenimini de İstanbul'da yaptı. Müderrislik ve kadılıkta bulundu. Serez kadısı iken öldü.

Abdurrahman Hibrî Efendi, tarih eserlerinin yanında şiirler de yazdı.

Eserleri: Enîsü'...

Yaşam öyküsünün devamı
Abdülahadün Nurî Yazıcıya Gönder
1604 yılında Sivas'ta doğdu. Halvetî şeyhlerinin önde gelenlerindendir. Şeyhiyle beraber İstanbul'a gelerek öğrenimini tamamladı. Midilli'de müderrislik yaptı (1623). 1624'te İstanbul'a döndü ve Mehmed Ağa Tekkesi postnişîni oldu. Fatih, Bayezid ve A...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdülbaki Ârif Yazıcıya Gönder
1633 yılında İstanbul'da doğdu. Müderrislik yaptı. Selanik, Bursa, Mısır ve İstanbul kadılıklarında, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulundu. İkinci defa Rumeli Kazaskeri iken 1711 yılında Bursa'ya sürgüne gönderildi. 1712'de affedilerek İstanb...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdülhalim Galib Yazıcıya Gönder
İstanbul'da doğdu. Maliye Mektupçu Odasında çalışmaya başladı. Kaymakamlık, defterdarlık ve mutasarrıflık yaptı. 1852'de "Paşa" unvanını aldı. Bir ara Bursa'ya sürülen Abdülhalim Galib Paşa, Amasya mutasarrıflığından sonra İstanbul'a dönerek burada ...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdülhalim Memduh Yazıcıya Gönder
1866 yılında İstanbul'da doğdu. İki yıl Hukuk Mektebinde okudu. Hariciye Nezaretinde çalıştı. Bu sırada Mizan gazetesine yazdığı yazılar yüzünden beş ay tutuklu kaldı. Sonra Konya'ya sürüldü. Sürgün yeri Batı Trablus olarak değiştirildi. Oraya gide...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdülhamid Süleyman Çolpan Yazıcıya Gönder
1897 yılında Andican'da doğdu. Tahsilini aynı yerde yaptı. Ali Şîr Nevâî'nin ve Babur'un eserlerini okuyarak yetişti. Orenburg'da Vakit gazetesinde çalıştı. Başkırt Türklerinin kısa dönem kazandıkları bağımsızlıkları sırasında 1917-1918 arasında mil...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdülkadir Budak Yazıcıya Gönder
23 Nisan 1952 yılında Sivas'ın Hafik ilçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Kayseri'de devlet memuru olarak çalıştı ve emekli oldu (1994). Ankara'ya yerleşti. Türk Hava Kurumunda sözleşmeli olarak çalıştı. 1999'da Ankara'da ...

Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sonraki -> >>