YAŞAM ÖYKÜLERİ

Abdullah Bosnevî

Abdullah Bosnevî

Fusûsu’l-Hikem şerhiyle tanınan âlim ve mutasavvıf. 1584 yılında doğdu. Tahsiline doğum yeri olan Bosna’da başladı, İstanbu

Abdullah Buhari

Abdullah Buhari

Türk minyatürcüsü (XVIII. yy.). Hayatına dair yeterli bilgi bulunmayan Abdullah Buhari’nin en verimli döneminin 1735-1743 arasında olduğu bi

Abdullah Çalışkan

Abdullah Çalışkan

Abdullah Çalışkan, 16 Mart 1974 tarihinde Ankara’da doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin adı Ümüş’tür. Orta Doğu Teknik Ünivers

Abdullah Çetinkaya

Abdullah Çetinkaya

Abdullah Çetinkaya, 15 Ağustos 1959 tarihinde Konya, Ereğli’de doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Perihan’dır. Ankara Gazi Üniv

Abdullah Doğru

Abdullah Doğru

1965 yılında Malatya’da doğdu. Malatya İmam Hatip Lisesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölümünü bitirdi. Ak Parti kurucu üyeli

Abdullah Efendi

Abdullah Efendi

Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Bezzâzistan (Bedesten) esnafındandı. Babası da ticaretle uğraştığı için “Bezirgânzade&#

Abdullah Efendi (Ebezâde)

Abdullah Efendi (Ebezâde)

Kadı Mustafa Efendi’nin oğludur. Annesi, Lehistan seferi sırasında Balçık kasabasında IV. Mehmed’in bir çocuğunun doğumuna ebelik et

Abdullah Efendi (Hâşimîzade)

Abdullah Efendi (Hâşimîzade)

Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Babası İmrahor Camisi İmamı Seyyid Hasan El-Hâşimî’dir. Anne ve baba tarafından nesebi Hz.

Abdullah Efendi (Hastazâde)

Abdullah Efendi (Hastazâde)

Kaynaklarda doğum yeri ve öğrenimi hakkında bilgi bulunmamakla beraber hayatının büyük bir kısmını Bursa’da geçirdiği bilinmektedir.

Abdullah Efendi (Tatarcık)

Abdullah Efendi (Tatarcık)

III. Selime sunduğu lâyiha ile tanınan devlet adamıdır. Kırîmî Osman Efendi soyundan olup 1143 yılında (1730) doğdu. Medrese tahsilini ta

Abdullah Eker

Abdullah Eker

1915 yılında doğdu. Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda bulundu. Ticaret, Devlet ve Koordinasyon Bakanı oldu. On ve onbirinc

Abdullah El-Harrâz

Abdullah El-Harrâz

Rey’de doğdu. Tahsil için Bağdat’a gitti. Cüneyd-i Bağdadînin kendisiyle, Bâyezîd-i Bistâmrnin de müridleriyle görüştü. Bir sür

Abdullah Enveri

Abdullah Enveri

1825 yılında o dönemde Halep’e bağlı bir kaza olan Kilis’te doğdu. Künyesini Bağdatlı İsmail Paşa ve Ömer Rıza Kehhale, Abdullah b.Ab

Abdullah Er-Râzî

Abdullah Er-Râzî

Kaynaklarda hayatına dair pek az bilgi vardır. Aslen Reyli olup Nîsâbur’da doğup büyümüş, Cüneyd-i Bağdadî ve Ebû Abdullah el-Bûşe

Abdullah Ergun

Abdullah Ergun

XIV. yüzyıl hattatlarından. Bağdat’ta doğdu. Yâkût El-Müsta’sımî’nin “aklâm-ı sitte”yi öğrettiği yedi