Rifat Orhan GÖKSU

Rifat Orhan GÖKSU

1317 (1901) yılında Ermenek’te doğan Göksu, orta öğre­nimini Konya İdadisi ve Darülmuallimin’de tamamlamış, 8.7.1930 tarihinde Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1931 yılında hâkimlik mesleğine girinceye kadar çeşitli okullarda öğretmenlik ve müdürlük ve Gümrük Genel Müdürlüğünde birinci sınıf kâtip olarak çalışan Göksu, 1931 yılından 1937 yılına kadar Menemen Savcılığı,An­karaSulh Hâkimliği, Savcı Yardımcılığı ve İstanbul Savcı Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1939-1948 yılları arasında Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­kanlığı Hukuk Müşavirliği görevini yürütmüş ve bu ta­rihte TBMM tarafından Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 21.5.1954’te Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine seçilen Göksu, 9.2.1955 tarihinden itibaren Danıştay Beşinci Da­ire Başkanı olarak görev yapmıştır. 24.5.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine se­çilmiştir. 12.6.1965 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne seçilen Göksu, 14.7.1966 tarihinde emekliye ayrılmış ve 12.10.1988’de vefat etmiştir.