Cemil Cahit Toydemir

Cemil Cahit Toydemir

1883 yılında İstanbul’da doğdu. 1902 yılında Harp Okulundan teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1909 yılına kadar Beyrut ve Hicaz’da kıt’a görevleri yaptı. 1909-1914 yılları arasında yüzbaşı rütbesi ile Trablusgarp ve Balkan Harbine katıldı.

1915 yılında binbaşılığa terfi ederek Birinci Dünya Harbi’nde 53. Alay Komutanlığı ve 1916-1918 arasında 33. Tümen Komutan Vekilliği yaptı. Ağustos 1918’de yarbay oldu, 1. Kafkas Tümen Komutanlığına getirildi.

Mayıs 1919’da 5. Kafkas Tümen Komutanlığı görevi verildi. 1921 yılında albay oldu. 21 Ocak 1922’de 10. Tümen Komutanlığı’na atandı. 1926 yılında 11. Tümen Komutanlığı görevi verildi. 1927 yılında tümgeneral rütbesine yükseldi. 1932 yılında Milli Savunma Bakanlığı Kara Müsteşarlığı’na getirildi. 1933 yılında 5. Kolordu Komutanlığı görevi verilerek korgeneralliğe terfi etti. 30 Ağustos 1942 tarihinde orgeneralliğe yükselerek Askerî Yargıtay Başkanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 15 Haziran 1946’da emekliye ayrıldı.

VIII. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Recep Peker Hükümetinde Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptı.

15 Temmuz 1956 tarihinde vefat etti.