Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Gülşehrî

Gülşehrî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Gülşehrî Yazıcıya Gönder
(13. yüzyılın sonu XIV. yüzyılın başı): Şair. Mevlâna'nın oğlu Sultan Veled'in dervişlerindendir. Sultan Veled'in buyruğu ile Kırşehir'e geldiği tahmin ediliyor. Ancak hangi tarihte geldiği ve ne gibi irşad faaliyetlerinde bulunduğu bilinmiyor.

En önemli eseri Mantıku't-Tayr'dan, Kırşehir'de bir zaviye kurduğu, birçok müridi bulunan, halkın saydığı, evinde sema yapılan bir şeyh olduğu anlaşılıyor.

Gülşehrî, Farsça Feleknâme'yi 1301'de tamamladı. Bu eseri ile Farsça yazan büyük şairlerle boy ölçüştüğünü göstermektedir. Türkçenin Anadolu'da yaygınlık kazanmasıyla Attar'ın ünlü eseri Mantıku't-Tayr'ı esas alarak aynı adla yazmış ve Gülşennâme adıyla da bilinen bu eseri 1317'de tamamlamıştır.

Eserleri: Feleknâme (Sadettin Kocatürk: Gülşehrî ve Feleknâme, 1982), Aruz-ı Gülşehrî, Mantıku't-Tayr (Âgah Sırrı Levend tıpkıbasımını gerçekleştirdi, 1957), Müjgan Cumbur DTCF'de eser üzerinde doktora tezi yaptı, 1952), Keremât-ı Ahî Evren (167 beyitlik Türkçe mesnevî).