Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Yahuda

Yahuda


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Tarihî kişilikler

Yahuda Yazıcıya Gönder
İsrail'in Karioth şehrinde doğdu. Simon adında bir Yahudi'nin oğludur. Romalı idarecilerin zulmünden çok çekmiş bir bölgede dünyaya geldi. Jahuda, Juda veya Judas isimleriyle de bilinmektedir. Soyadı 'İskaryot', 'katil, suikastçı ve hain' anlamlarına gelen Latince kökenli 'sicarius' kelimesiyle bağlantılıdır. Yahuda, Hz. İsa'yı ele verdiği için 'İskaryot' (hain) olarak anılmaktadır.

Hz. İsa, Hristiyanlığı yaymaya başladığı sırada, eski geleneklere ve çok tanrılı inançlara bağlı kimselerin tepkileriyle karşılaştı. Romalı yöneticiler, onu toplum düzenini bozucu ve tanrıtanımaz diye suçlamaya başladı. Hz. İsa'nın yakalanıp yargılanması için harekete geçildi. Bundan korkan Hz. İsa, sohbetlerine, güvendiği kimselerin evinde gizlice devam etti. Ancak Yahuda otuz dinara Hz. İsa'yı ele verdi. Hz. İsa, 'Son Akşam Yemeği' diye nitelenen bu toplantıda, kendisini Yahuda'nın ele vereceğini açıkladı ve havarilerine son sözlerini söyledi.

Yahuda'nın ihaneti İncillerde farklı şekilde anlatılmaktadır. Dört İncil'in tamamı onu bir hain olarak tasvir etmektedir. Matta İncili'nde Yahuda'nın Hz. İsa'yı başkâhinlere sattığı anlatılmaktadır. Luka İncili'ne göre Yahuda, Hz. İsa'yı öpmek için teşebbüs ederek onu ele vermiştir. Yuhanna İncili'nde ise Hz. İsa'yı yakalamak için gelen kalabalığın, yanlarında Yahuda olduğu halde Hz. İsa'yı tanıyamadıkları anlatılmaktadır.

Yaygın olan Hristiyan inancına göre, Hz. İsa, on iki havarisiyle yemek yerken, içlerinden birinin kendisine hıyanet edeceğini haber vermiştir. Bu 'Son Akşam Yemeği'nde, ekmek ve şarapla yapılan komünyon ayini, bunun hatırası olarak kabul edilmektedir. Yemekten sonra havarilerden Yahuda İskaryot, otuz dirhem gümüş karşılığında Hazret-i İsa'yı Yahudilere teslim etmiştir. Hz. İsa, Zeytin Dağı eteklerinde, annesinin evinin yanında, zeytin ağaçları bugün bile duran Gethsemane Bahçeleri'nde tutuklanmıştır. Via Dolorosa Sokağı'ndan, sırtında çarmıhla geçirilerek Golgota Tepesi'ne götürülmüş ve bu tepede çarmıha gerilmiştir. Bu arada Yahuda pişman olup aldığı parayı iade etmiş ve kendisini bir ağaca asmıştır. Hahamlar habis gördükleri bu parayla mezarlık almayı uygun bulmuştur. Müminlerden birkaç kadın, Hz. İsa'ya benzer birinin çarmıhta öldüğünü uzaktan görmüş ve havarilere haber vermiştir.

Büyük İslam müfessiri ve tarihçi Taberi ile İsrail rivayetleriyle tanınan Tabiin âlimi Vehb bin Münebbih, Hz. İsa'yı ele veren muhbirin bir havari olduğunu nakletmekte ama isim zikretmemektedir. Sahabe Abdullah İbni Abbas ise, Yahudi hâkiminin adamı Filtiyabus'un, Hz. İsa'yı yakalamak üzere bulunduğu yere girince, meleklerin Hz. İsa'yı göğe kaldırdığını, arkadan gelenlerinse Filtiyabus'u Hz. İsa'ya benzetip çarmıha gerdiğini nakletmektedir. Müfessir Kurtubi ise ihbarcı Yahuda'nın, havarilerden değil, oradaki adi Yahudilerden biri olduğunu ve Hz. İsa'ya benzetilerek çarmıha gerildiğini söylemektedir.