Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sabetay Sevi

Sabetay Sevi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Tarihî kişilikler

Sabetay Sevi Yazıcıya Gönder
1626'da, Osmanlı Devleti'nde, İzmir'de doğdu. Adının Sabetay olmasının sebebi, cumartesi günü doğması ve Yahudi geleneğine göre bu günde doğanlara 'Sabatai' adının verilmesidir. Geleneksel Yahudi eğitimi aldı. Hocaları tarafından haham olması tavsiye edildi. On sekiz yaşında haham oldu. Tevrat ve hadis okuduktan sonra Kabbala eğitimine başladı.

Bu dönemde Hristiyanlar ve Yahudiler arasında yaygın bir Mesih beklentisi vardı. Sabatay yirmi iki yaşına geldiğinde, Tanrı'nın ruhunun kendisine inip kendisiyle konuştuğunu, kendisini İsrailoğulları'nı kurtarıp Kudüs'e götürmekle görevlendirdiğini söyledi ve müritler toplamaya başladı. Bu grup, Sabetay'ın babasının evinde toplandı, İzmir'in çevresinde gezdi, oruç tuttu ve ayin olarak denizde yıkandı. Bu ayinler görünür hâle gelince, Ortodoks Yahudilerinin önde gelenleri, Sabetay'ı İzmir'den kovdu.

Sabetay 1650'de İstanbul'a geldi. Burada karşılaştığı bir haham sayesinde, 'Mezamiri Süleyman'ın Tefrisi' adında, Sevi'nin Mesih olduğunu doğrulayan bir Kabbalacı kehanet belgesi buldu. Bu belgeyi kendi Mesihliğinin kanıtı olarak yanında taşımaya başladı. Ancak İzmirli hahamların İstanbullu hahamları uyarması üzerine Sabetay, İstanbul'dan da kovuldu.

Sabetay Selanik'e gitti. Selanik'te genç hahamlarla tanışıp dostluk kurdu, ancak Yahudiliğe aykırı ibadetlerine burada da devam edince ve Mesih olduğunu söyleyince, hahamlarca yine kovuldu. Ardından Atina'ya gitti. Burada da aradığı ilgiyi bulamayınca İzmir'e döndü. 1662'de, Kudüs Musevi Cemaati'nin temsilcisi olarak Kahire'ye gitti. Mesihliğini burada yaymaya çalıştı. Yahudilerin dinî ayinlerini, törenlerini ve Sinagoglarda okunan duaları değiştirdi. Tevrat'la evli olduğunu, bu bakımdan bir kadınla evlenmeyeceğini beyan etti. Kudüs hahamları tarafından tehdit edilince Halep'e geçti. Oradan İzmir'e döndü. İzmir'e taraftarlarının tezahüratıyla geldi. Bu dönemce Sabetaycılık gitgide güçlenerek Venedik, Amsterdam, Hamburg, Londra ve bazı Kuzey Afrika ülkelerine yayıldı.

Sabetay Sevi, kendini kralların kralı olarak görmeye başladı. Dünyayı otuz sekiz krallığa böldü. Kardeşlerini ve sadık adamlarını kral tayin etti. Bazı bildiriler yayımladı ve Osmanlı idaresine savaş açtı. Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa'nın emriyle, Sabetay'ın içinde bulunduğu gemi, Çanakkale Boğazı'nda durduruldu. Sabetay, IV. Mehmed'in kendisini Mesih olarak tanımasını ve İsrail topraklarının kendisine verilmesini istedi. Yargılandığı divanda bir yıl iki ay kale hapsine mahkûm edildi. Aydos Kalesi'ne (şimdiki Kumköy Kalesi'ne) gönderildi.

Hapiste olmasına rağmen faaliyetlerine mektuplarla devam etti. İnsanların kendisini ziyaret etmesine izin verildi. Değişik Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler, kendisine hediyeler sundu. Yahudi hahamlar bu durumu Saray'a şikâyet edince, Sabetay hapisten çıkarıldı ve İstanbul'a getirildi. Çıkarıldığı divanda, oturtulacağı kazığa karşılık kendisine Müslüman olması öğütlendi. Sabetay Eylül 1666'da Müslüman oldu. İsmi Aziz Mehmed Efendi olarak değiştirildi. Fakat Mesih gibi davranıp mektuplaşmaya devam ettiği ve Yahudiliğe olan inancının bitmediği fark edilince, Arnavutluk'a sürüldü. 17 Eylül 1676'da orada öldü.