Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Pol Pot

Pol Pot


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Siyasetçiler Başbakanlar

Pol Pot Yazıcıya Gönder
Saloth Sâr adıyla, 19 Mayıs 1925'te, Kamboçya'nın Kampong Thom şehrinin Prek Sbauv köyünde doğdu. Dokuz çocuktan sekizincisidir. Kamboçya 1920'li yıllarda bir krallık ve Fransız sömürgesiydi.

Sâr, Roman Katolik İlkokulu'na gitti. Burada Fransızca öğrendi. 1947'de okulu bıraktı. 1948'de Russey Keo'daki bir teknik lisede marangozluk okumaya başladı. Sınavları geçerek Fransa'da mühendislik okumaya hak kazandı.

II. Dünya Savaşı süresince Fransa Nazi işgali altında kaldı. 1945'te Japonlar, Fransızların Kamboçya sömürgesini devraldı. Almanlar ve Japonlar II. Dünya Savaşı'nda yenilince, Kamboçya 1946'da yeniden Fransız sömürgesi oldu.

Sâr, Fransa'da okumaya hak kazanan 21 diğer öğrenciyle beraber 1 Ekim 1949'da Paris'e vardı. İleriki yıllarda Bilgi ve Dijital Teknolojiler Mühendislik Okulu adını alacak olan Fransız Radyoelektrik Okulu'nda radyo elektroniği okumaya başladı.

Paris'te üç yıl kaldı. Bu dönemde sosyalizmle ilgilenmeye başladı ve Stalin'in eserlerini okudu. 13 Ocak 1953'te Saigon'a gitti. Kral Sihanouk, Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu meclisi kontrolü altına aldı ve parti üyelerini tutukladı. Sâr, Vietnamlılar ve Kamboçyalılardan oluşan Marksist-Leninist çizgideki Viet Minh'e katıldı. 1953'te bu grubun doğu merkezinin bulunduğu Krabao'ya gitti. Orada manyok bitkisini yetiştirmekle görevlendirildi ve kantinde çalıştı. Viet Minh Doğu Bölgesi sekreteri oldu.

Kral Sihanouk Fransa'dan bağımsızlık istedi. Reddedilince, Haziran 1953'te kamusal bir direniş çağrısında bulundu. Viet Minh taburları Fransız ordusunu terk etti. Ekim 1953'te tüm askerî kuvvetler Sihanouk'un altında toplandı ve Kral, Kamboçya'nın bağımsızlığını ilan etti. Kral'ın emri üzerine Viet Minh güçleri Kamboçya topraklarından çıktı. Fakat Sâr Kamboçya'da kaldı.

Kamboçyalı Marksist-Leninistler, 1955 seçimlerinde yarışmak üzere Pracheachon adlı komünist bir parti kurdu. Ülkenin kralı Sihanouk ise Demokrat Parti'nin kazanmasından ve koltuğunu kaybetmekten korktuğu için, seçimlerde yarışmak üzere Sangkum Reastr Niyum'u (Halkların Sosyalist Topluluğu'nu) kurdu. Hileli geçen 1955 seçimlerinde Sihanouk'un partisi mecliste doksan bir koltuk edindi. Sâr takma bir adla, Kamboçya'nın Boeng Keng Kang eyaletine kaçtı ve orada özel bir okulda tarih, coğrafya, Fransız edebiyatı ve ahlak dersleri vermeye başladı.

Sihanaouk, Marksist-Leninist hareketi bozguna uğrattı. Sâr'ın da başında bulunduğu birkaç kişi, yeni bir Marksist-Leninist parti hazırlıklarına başladı. Fakat parti bu sefer hücreler hâlinde ve sadece belirli üyeler çevresinde örgütlendi. Toplantılar belirli evlerde yapıldı. 1959'da ise Kamboçya Emek Partisi adıyla resmen kuruldu. Partinin üyelerinden biri olan Samouth, Haziran 1962'de tutuklandı, işkence gördü ve öldürüldü. Partinin önde gelen diğer ismi Nuon Chea da politik aktiviteden çekildi ve Sâr parti lideri oldu. Partinin adı Kamboçya İşçi Partisi olarak değiştirildi.

Prens Sihanouk, babasının 1960'ta ölmesi sonrasında, devletin yetkilerini eline aldı. Öğrencilerin Hükûmet karşıtı gösterileri ülkede bir kaosa yol açtı. Sihanouk meclisi lağvetti, yeni seçim çağrısı yaptı ve sol eğilimli otuz dört kişilik bir liste hazırladı. Amacı, bu listede yer alan bir isimle yeni bir yönetim kurmaktı. Sâr da bu listedeydi. Fakat Sâr, Sihanouk'la görüşmeyi reddetti.

1964'te Sâr 'Ofis 100' adlı kendi karargâhını kurdu. Amacı, Marksist-Leninist Vietnamlıları yetiştirerek Sihanouk iktidarını devirecek orduyu kurmaktı. Sâr 1965'te Kuzey Vietnam Hükûmeti'yle görüşmek için yürüyerek Hanoi'ye, oradan da uçakla Pekin'e gitti. Çin Komünist Partisi'nden destek aldı. Ocak 1968'de Kamboçya İç Savaşı başladı.

ABD, 1970'te Kamboçya'da darbe yaptı. Darbenin ardından Kral Sihanouk Çin'e kaçtı. Kızıl Kmerler ABD destekli yeni yönetimi tanımadığı belirterek sahneye çıktı. Kızıl Kmerler'in lideri Sâr'dı. Kızıl Kmerler Kral Sihanouk tarafından desteklenince, Sâr, halkı da arkasına aldı ve 5.000 kişilik askerî birlik, halkın katılımıyla 70.000 kişiye ulaştı. Sâr'ın liderliğindeki Kızıl Kmerler ile askerî yönetim arasında yaşanan iç savaş 1975'te bitti. Savaşı Kızıl Kmerler kazandı. Devlet başkanı olan Sâr, Pol Pot takma adını aldı.

5 Ocak 1976'da yeni Anayasa yürürlüğe girdi ve ülkenin adı Demokratik Kamboçya olarak değiştirildi. Yapılan seçimle Pol Pot devlet başkanı oldu. Prens Sihanouk ise Hükûmet'te yer almadı ve gözaltında tutuldu.

Pol Pot'un hedefi, ülkenin çiftlik makineleşmesini beş ila on yıl içerisinde %70'e çıkarmak ve on beş ila yirmi yıl içerisinde, kendi kendine yetebilen modern bir tarım sistemi kurmaktı. Dışarıdan gelecek etkileri yok etmek için ithalatı yasakladı. 'Sıfır yıl' adlı politika yürürlüğe kondu. Buna göre toplumda yer edinen tüm kültürel ve geleneksel değerler tamamen yok edilmeliydi. Bu doğrultuda ülkedeki öğretmenler, sanatçılar ve aydınlar ya sürgün edildi ya da öldürüldü. 1976'da Kamboçya halkı, temel hakkı olanlar, adaylar ve emanetçiler olmak üzere üç sınıfa ayrıldı. Emanetçiler, öldürülmek üzere fişlenen kesimdi. Bu sınıfların seçimde yarışma şansları yoktu. On binlerce insan zincirlenerek Ölüm Tarlaları adı verilen toplu mezarlara canlı canlı gömüldü.

İnsanlar dinlerine ve etnik kökenlerine göre de sınıflandırıldı. Çünkü Pol Pot'un lideri olduğu Khmer rejiminin amacı, ateist bir devlet kurmaktı. 25.000 Budist katledildi. Tüm dinler; azınlıkların kendi dillerini konuşması ve geleneklerini sürdürmesi; insanların batı kültürü ve Vietnam'la iletişim kurması yasaklandı. Hükûmet'ten bilgi sakladığı düşünülenler, S-21 kamplarında işkenceden geçirildi. Khmer rejimi gıda kaynaklarını sistematik olarak yok etti. Balıkçılık ve ilaç ithal etmek yasaklandı. Hastaneler kapatıldı. Binlerce insan açlıktan ve hastalıktan öldü. Mallar kamulaştırıldı. Eğitim komün okullarında verilmeye başlandı. Yemekler ortaklaşa hazırlandı ve ortaklaşa yendi. Önceki hükûmetle irtibat kuran tüm bürokrat ve politikacılar öldürüldü.

Kamboçya'nın Vietnam'la olan ilişkileri 1975'ten beri bozulmaya başlamıştı. Vietnam, Mayıs 1976'da baskın yapması için hava kuvvetlerini, Aralık 1976'da ise 50.000 askerini Kamboçya'ya gönderdi. Saldırı 25 Aralık 1978'de başladı ve Kamboçya ordusu hezimete uğratıldı. Pol Pot Tayland sınırına kaçarak gerilla hareketlerine oradan devam etti.

Vietnam Kamboçya'da Ocak 1979'da yeni bir hükûmet kurdu. Pol Pot ise Çin'in yardımıyla ufak bir askerî ordu kurdu ve ardından Çin-Vietnam Savaşı başladı.

Çin, Pol Pot'un ve Pol Pot'un devrik hükûmeti Kızıl Khmerler'in destekçisiydi. Pol Pot bir süre Kamboçya'nın Phnom Malai bölgesinde yaşadı. Vietnam kuvvetleri Aralık 1985'te isyancıların ve Kızıl Kmerler'in olduğu yere saldırdı ve karargâhları yok edildi. Pol Pot Tayland'a kaçtı ve altı yıl orada kaldı.

Vietnam 1989'da Kamboçya'dan çekildi. Pol Pot Tayland'dan geri döndü. Barış sürecini reddetti ve Koalisyon Hükûmeti'yle savaşmaya devam etti. Hükûmet Kızıl Kmerler'le uzlaşmaya çalıştı. Pol Pot, 19 Haziran 1997'de Kızıl Kmerler ordusu komutanı Ta Mok tarafından yakalandı ve ev hapsine mahkûm edildi. 15 Nisan 1998'de öldü.