Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Muhammed bin Abdülvehhab

Muhammed bin Abdülvehhab


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Muhammed bin Abdülvehhab Yazıcıya Gönder
Muhammed b. Abdilvehhâb b. Süleymân et-Temîmî en-Necdî, 1792'de, Arap yarımadasının Necid bölgesinde doğdu. Benî Temîm kabilesine mensuptur. Babası Abdülvehhab b. Süleyman, Necid bölgesinin tanınmış âlimlerindendir.

Temel dinî bilgilerini babasından öğrendi. Bilgisini artırmak için önce Mekke'ye gitti; fakat burada aradığı ilmî havayı bulamayınca Medine'ye geçti. Medine'de dönemin ileri gelen âlimlerinden eğitim aldı. Ardından çeşitli dinî grupların bulunduğu Basra'ya gitti. Ancak halkın dinî yaşantısındaki bazı uygulamalara karşı çıktığı için şehirden uzaklaştırıldı. Maddi yetersizlikler yüzünden Hanbelîliğin önemli merkezlerinden olan Dımaşk'a gidemedi ve babasının yanına yerleşti. Fakat babasının ölümünün ardından, şirk olarak gördüğü bazı dinî uygulamalara karşı reform başlattı.

Reformist hareketleri dolayısıyla kendisine şiddet uygulandı ve suikast girişiminde bulunuldu. Bu bakımdan Uyeyne'ye gitti. Burada, önceden tanıdığı Emir Osman b. Muammer tarafından ağırlandı ve fikirlerinin yayılması için siyasi destek gördü. Bu dönemde hem fikirlerini yaydı hem de Müseylimetülkezzâb taraftarlarına karşı yapılan savaşta şehit olan bazı sahabilerin kabirlerini yıktırdı. Bu hareketi sert tepki aldı. Uyeyne emirine, Abdülvehhab'ı öldürmesi veya sürgün etmesi konusunda baskı yapılmaya başlanınca, Abdülvehhab, Suud ailesinin yönetimindeki Diriye'ye kaçmak zorunda kaldı.

Suud ailesi kendisine sahip çıktı. Fikirlerinin yayılmasına destek verdi. Bu dönemde Vehhabi hareketi gelişti ve etkinleşti. Vehhabilik hareketi, Suud ailesinin Necid'in tamamına hâkim olmasıyla hızlandı. Fakat Vehhabici Suud yayılmasına Necid dışından sert tepkiler geldi. Bunlardan biri, Lahsâ emirlerinin mensup olduğu Benî Hâlid kabilesidir. Vehhabilere karşı dört büyük saldırı gerçekleştiren Benî Hâlid, yenildi. Ardından Necran'daki İsmâilî Mekârime ailesi, Irak'ın büyük kabilelerinden Müntefi Arapları ve Mekke Emiri Şerif Galib, Vehhabi-Suudi gücüne karşı mücadele etti. Fakat Suud-Vehhabi ittifakı, bütün bu saldırı yendi ve gücünü daha da artırdı. Abdülvehhab 1792'de öldü ama fikirleri Suriye, Irak ve Hicaz yönlerinde yayılmaya devam etti.