Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Vâsıl bin Atâ

Vâsıl bin Atâ


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Vâsıl bin Atâ Yazıcıya Gönder
Ebu Huzeyfe Vâsıl b. Atâ el-Gazzâl el-Basrî, 699'da Medine'de doğdu. 'Dokumacı' anlamına gelen 'Gazzâl' ismini almasının sebebi, sadaka verip yardım edebileceği fakir kadınlar bulabilmek için dokumacılar çarşısına sıklıkla uğramasıdır.

Hayatına dair fazla bilgi yoktur. Köle olarak doğdu ve yetişti. Daha sonra azat edildi. Çocukluk ve gençlik yılları Medine'de geçti. Ebu Haşim Abdullah'tan usul dersleri aldı. Ancak imamette ve diğer bazı konularda hocasına muhalefet etti. Sonra Basra'ya giderek Hasan-ı Basrî'den ders aldı. Vâsıl b. Atâ, Amr b.Ubeyd'le birlikte, büyük günah işleyen kimsenin ne mümin ne de kâfir olduğunu, onun ancak iman ile küfür arasında orta bir yerde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine Hasan el-Basrî, onların Müslümanların görüşünden ayrıldığını belirtti. Dolayısıyla Vâsıl b. Atâ'ya, Amr b.Ubeyd'e ve onlar gibi hareket edenlere, 'itizal edenler' anlamına gelecek şekilde 'Mutezile' denmeye başlandı. Hasan-ı Basrî'nin ders halkasından ayrılarak mescidin ayrı köşesinde kendi halkasını oluşturdu. Böylelikle Mutezile mezhebi ortaya çıkmaya başladı.

Vâsıl b. Atâ, yöneticilerden uzak durdu. Hocası Hasan-ı Basrî'den ayrıldıktan sonra, kendi yetiştirdiği öğrencilerin bir kısmını İslam ülkelerinin değişik bölgelerine gönderdi. Hz. Hüseyin'in torunu Zeyd b. Ali de Vâsıl b. Atâ'nın öğrencisi oldu. Vâsıl b. Atâ, çeşitli fırka ve mezheplere yönelik reddiyeler kaleme aldı, Mutezile mezhebinin esaslarıyla ilgili eserler yazdı. Eserlerinin çok azı günümüze ulaşabildi.

Vâsıl b. Atâ, Basra'da Amr b. Ubeyd'in kız kardeşiyle evlendi. Kumaş ticareti yaptı. 748'de öldü.