Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - IV. Ivan

IV. Ivan


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Hükümdarlar

IV. Ivan Yazıcıya Gönder
Ivan Vasilyeviç, 25 Ağustos 1530'da, Moskova'daki Kolomenskoye adlı kraliyet mülkünde doğdu. 'Korkunç Ivan' adıyla da bilinmektedir. Babası III. Vasili, annesi ise Elena Glinskaya'dır. Üç yaşındayken babasını, sekiz yaşındayken annesini kaybetti. On altı yaşındayken 'Tüm Rusların Çarı' tacını giydi. Böylelikle 'çar' unvanını kullanan ilk Rus hükümdarı oldu. Bu çar unvanı, Ivan'ın gücünü artırdı. Kendisi artık Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesiydi. Taç giyme töreninden sonra Romanovna sülalesinden Anastasia Romanovna'yla evlendi. Böylelikle Anastasia Romanovna, Rusya'nın ilk çariçesi oldu.

Ivan çarlığının ilk yıllarında modernizasyona ve iyileştirici reformlara yöneldi. Medeni Kanun'u düzenledi. Askeriyeyi yeniledi. 1549'da, Rusya'nın ilk meclisi olan Zemsky Sobor'u açtı. Bu meclis, toplumun çeşitli kesimlerinden, sivil ve ruhani büyüklerden ve Rus topraklarının temsilcilerinden oluşmaktaydı. 1553'te Rusya'nın ilk yayınevini kurdu. Aziz Basil Katedrali'ni inşa ettirdi.

Lehistan-Litvanya Birliği'yle savaşılması, Tatar işgaliyle uğraşılması ve deniz aşırı ticaretin Hansa Birliği tarafından engellenmesi, Rusya'nın ekonomisini bozdu ve Ivan'ın politikaları bu nedenle 1560'larda değişti. Karısının 1560'ta ölmesi ve danışmanı Prena Andrey Kurbsky'nin Litvanya ordusunda kumandanlık yapmaya başlaması, Ivan'ın ruh sağlığını olumsuz yönde etkiledi ve Ivan tahttan feragat etmek istedi. Fakat soylu Boyarlar, ülkenin Ivan olmadan yönetilemeyeceğinden endişelenip halktan gelecek bir tepkiden de çekindikleri için, Ivan'dan tahta geri dönmesini istedi. Ivan ise ancak kendisine mutlak güç verilirse ve kiliseyle konsilin kendi işlerine karışmaması sağlanırsa tahta tekrar geçeceğini açıkladı. Boyarlar bunu kabul etti ve Ivan'ın 'opriçnina' yönetimi böylelikle başladı.

Ivan, mutlak idareyi ele aldıktan sonra, ülkeyi 'kendi mülkü' ve 'halka ait bölgeler' olmak üzere ikiye ayırdı. Kendi mülküne 'opriçnina' adını verdi. Opriçnina, Çarlığa bağlı gizli bir polis teşkilatı olarak kuruldu. Amaç, Boyarları ortadan kaldırmak ve muhalif olduğu düşünülenleri yok etmekti. Ivan, kendine ait olduğunu düşündüğü topraklardaki Boyarlara, tacirlere ve halka savaş açtı. Opriçninayı 1566'da sekiz merkezde örgütledi ve her örgütün başına bir opriçniki atadı.

1570'ten sonra ülkede durum kötüleşti. Novgorod'da on bin insan vebadan öldü. Salgının yayılması ve Livonya Savaşı'ndan beri ülkede açlığın devam etmesi, Ivan'ın soylulardan şüphelenmesine yol açtı. Ivan'a göre Novgorod soyluları Rusya'dan ayrılacak ve Litvanya Dükalığı'na geçecekti. Ivan 1570'te opriçnina ordusunun şehre yürümesini emretti. Novgorod ve civarındaki köyler yakılıp yağmalandı. Bu katliam beş hafta sürdü ve 60.000'in üzerinde insan öldürüldü. Bu katliamdan sonra opriçnina ordusu varlığını devam ettiremedi. Bunun sebebi, opriçnina ordusunun 1571-72 Rusya-Kırım Savaşı'nda düzenli ordunun yanında vasıfsız kalmasıydı. Ivan 1572'de opriçninayı dağıttı. 1852'de büyük oğlu Ivan'ı, kendisine muhalefet ettiği için, elindeki asayla şakağına vurarak öldürdü.

Ivan 28 Mart 1584'te öldü.