Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Firavun

Firavun


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Hükümdarlar

Firavun Yazıcıya Gönder
Kelime, Eski Mısır dilinde 'büyük ev' anlamına gelen 'per'ao' kelimesinden gelmektedir. Türkçesi 'firavun', Arapçası 'fir'avn', İngilizcesi ise 'pharaoh'dur. Kelimenin bir genel, bir de özel anlamı vardır. Genel anlamı, 'Mısır'ın krallık sarayının adı ve sarayda oturanlar' şeklindedir. Yani firavun, Eski Mısır'daki yöneticilere verilen bir cins isimdir.

Firavun kelimesinin bir de özel anlamı vardır. Firavun denince, akla ilk gelen, Hz. Musa'nın mücadele ettiği Firavun'dur. Bu firavunun adı, Ebü'I-Abbas b. Velid'dir. Ebü'I-Abbas b. Velid'in Firavun olarak bilinmesinin sebebi, bu adamın, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'yla alakalı ayetlerde 'Firavun' adıyla geçmesidir. Kur'an'da Hz. Yusuf dönemindeki firavundan ise 'rab' ve 'melik' şeklinde bahsedilmiştir. Hz. Yusuf zamanında yaşayan firavunun adı Reyyan bin Velid'dir. Bu firavun Hz. Yusuf vasıtasıyla iman etmiştir. Ondan sonra yerine, Kabus b. Musab geçmiş ama iman etmemiştir. Kabus'un yerine ise, Hz. Musa'nın mücadele ettiği ve Firavun olarak bilinen Ebü'I-Abbas b. Velid geçmiştir.

Ebü'I-Abbas b. Velid bir gün rüyasında, Beytülmakdis'ten çıkan bir ateşin Mısırlıları ve evlerini yaktığını gördü. Tabircilerin bu rüyayı yorumlamaları üzerine, tahtı tehlikeye düşmesin diye, yeni doğan tüm erkek çocuklarının öldürülmesini ve kız çocuklarının sağ bırakılmasını emretti. Fakat Hz. Musa'nın annesi, oğlunu gizlice doğurdu ve bir sandığın içine koyarak Nil Nehri'ne bıraktı. O sırada da Firavun'un karısı Asiye ve cariyeleri nehirde yıkanmaktaydı. Sandık bulundu. Firavun'un karısı Asiye, çocuğun öldürülmemesini, belki hayırlara vesile olacağını söyleyince, Firavun bebeği öldürmekten vazgeçti ve Hz. Musa, Firavun'un yanında büyümeye başladı.

Ebü'I-Abbas b. Velid, firavunlar içerisinde en zalim ve katı yürekli olanıydı. İsrailoğulları'na baskı yapmaktaydı. Hz. Musa'ya inanmayan, kibirli, ilah olduğunu iddia eden, Hz. Musa'nın ilahına ulaşmak için kuleler yaptıran, halkını küçümseyen, zayıfları ezen bir kraldı. Allah'ın elçisini dinlememesi ve ona karşı gelmesi sebebiyle Firavun ve ailesi yıllarca kıtlıkla imtihan edildi; tufana yakalatıldı; çekirge, haşerat, kurbağa saldırılarına maruz bırakıldı; kendisinin ve kavminin yükselttiği yapılar yıkıldı.

Firavun, Hz. Musa ve İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkmasına izin verdi, ama onları arkasından takip etti. Kızıldeniz, Hz. Musa ve İsrailoğulları'nın geçmesi için ikiye yarıldı. Firavun ve ordusu onları takip etti. Son İsrailli karaya ayak basınca, deniz kapandı ve Firavun'la beraberindekiler boğuldu. Firavun boğulmak üzereyken iman etti ama imanı kabul edilmedi. Cesedi daha sonra gelenlere ibret olsun diye saklandı. Şu an British Museum'da olan bu cesedin en az 3000 yıllık olduğu tespit edilmiştir.

Firavun'un Hz. Musa'yı evlatlık alan karısı Asiye ise iman etti.