Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ebu Leheb

Ebu Leheb


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Tarihî kişilikler

Ebu Leheb Yazıcıya Gönder
Asıl adı Ebu Utbe'dir. Fakat babası ona, hem ateş gibi parlayan bir güzelliğe sahip olması hem de öfkelendiği zaman ateş gibi kızarması sebebiyle 'Ebu Leheb' (Alev Babası) demiştir.

Ebu Leheb, Mekke'nin ileri gelenlerindendir. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in amcasıdır. Babası Abdülmuttalib, annesi Lübna bint Hacir'dir. Ebu Leheb'in Utbe, Uteybe, Muattib adında üç oğlu ve Dürre, Halide ve Azze adında üç kızı vardır. Utbe ile Uteybe'yi, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kızları Rukıyye ve Ümmü Gülsüm'le evlendirmiştir.

Mesleği tüccarlıktı. Dolayısıyla maddi durumu iyiydi ve Mekke'nin zenginlerindendi.

Ebu Leheb, İslam'a şiddetle karşı çıkanlardan biri oldu. Bunun bir sebebi, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in putlarla mücadelesiydi. Çünkü Ebu Leheb, Uzzâ putunun nezareti görevini üstlenmişti. İslam'ın tebliğine karşı çıktı ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hem evini taşlayıp taşlattı hem de evine pislik döktü. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil de bu eziyetlere katıldı.

Ebu Leheb, Ebu Tâlip'in ölümünden sonra Hâşimîlerin reisi oldu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'i korudu; ancak İslam dininin putperestliği yasaklaması sebebiyle bu durum uzun sürmedi ve karısıyla beraber birtakım eziyetlere başladı.

Bu eziyetler sebebiyle Tebbet suresi indi. Bu surenin nazil olması sonrasında Ebu Leheb, oğullarından, karılarını boşamasını istedi.

Ebu Leheb'in üç kızı ile oğulları Utbe ve Muattib, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Diğer oğlu Uteybe müşrik olarak öldü.